Упражнение: Разкриване на скоби


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Разкриване на скоби" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили правилата за разкриване на скоби и изнасяне на множител извън скоби. Можете ли да използвате разпределителното свойство a.(b+c)=a.b+a.c  в задачите? Можете ли да изнасяте множител извън скоби a.b+a.c=a.(b+c) ? Решете задачите от теста, за да упражните свойствата и станете уверени в задачите по математика в 6. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че когато изразът a.(b+c) се замени с израза a.b+a.c , казваме, че разкриваме скоби или прилагаме разпределително свойство?
5т. 2. Изразът 4.(3 + 1) =
5т. 3. Вярно ли е, че когато изразът a.b + a.c се замени с израза a.(b+c) , казваме, че се изнася множител извън скоби?
5т. 4. Изразът 4.3 + 4.1 =
5т. 5. В израза 6.56 - 6.13 може да се изнесе общ множител
6т. 6. Разкрийте скобите и пресметнете 3.(12 - 2) =
6т. 7. Разкрийте скобите и пресметнете 5.(-6 + 2) =
6т. 8. Разкрийте скобите и пресметнете -4.(8 + 2) =
6т. 9. Приложете разпределително свойство и пресметнете -4.(2 - 3) =
6т. 10. Приложете разпределително свойство и пресметнете -4.(-5 -2) =
6т. 11. Изнесете общ множител и пресметнете 3.(-5) + 3.(-9) =
6т. 12. Изнесете множител извън скоби и пресметнете -3.6 - 3.(-9) =
11т. 13. Кой знак за сравнение (<,>,=) трябва да се постави в квадратчето, за да бъде вярно 5-5.8\square -30 ?
11т. 14. Кой знак за сравнение (<,>,=) трябва да се постави в квадратчето, за да бъде вярно -6 - 6.3\square -24 ?
11т. 15. Георги и Ана решават следната задача:
  • Кой знак за сравнение (<,>,=) трябва да се постави в квадратчето, за да бъде вярно -9+9.2\square -9.
  • Георги поставил знак ">", а Асен поставил знак "<".
  • Кой решил правилно задачата?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!