logo

Тест: Деление с остатък

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои изрази се делят без остатък?
2
Колко е остатъкът при делението 25:7?
3
Вярно ли е, че при делението на 14 с 3 се получава частно 4 и остатък 2?
4
Като използвате, че делимо = делител.частно+остатък, кой е делителят в задачата 801=42.19+3
5
Кои от числата 11;35;37;41 дават остатък 1 при деление с 4?
6
Колко е остатъкът при делението 131:8?
7
Делимото е 450, частното е 28, а остатъкът е 2. Колко е делителят?
8
Намерете делимото, ако делителят е 20, частното е 34, а остатъкът е 7.
9
Свържете всяко частно с остатъка му.
10
Намерете делителя, ако делимото е най-голямото трицифрено число, частното е 29, а остатъкът е 13.
11
Подредете частните по големината на остатъците им при деление, като започнете от частното с най-големия остатък.
12
Като използвате, че 84.112+31=9439, посочете кои са частното и остатъка, като разделим числото 9439 на 112.
13
Кое е това число, което след като разделим с 19, ще получим 13 и остатък 12?
14
Елена нанизала 34 мъниста, като започнала с червено, жълто, синьо и след това ги редувала по същия начин. Какво е на цвят последното 34-то мънисто?
15
Намерете x, ако 87:x=4 (ост. 11)

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас. В него ще си припомните участниците в делението- делимо, делител, частно ,както и остатък при делението, който се намира при деление "с опашка". Ще откриете зависимостта между делителя и частното. Подходящите задачи ще допринесат за активизиране и мотивация за учене чрез практика. Попълнете пропуските си, решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се