new-logo

Тест: Изречения с indem, durch, dadurch

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Правилно ли е написан съюзът in dem?
2
Коя от изброените думи въвежда подчинено изречение с краен словоред?
3
Когато изречението съдържа indem, durch или dadurch, тогава става дума за ... .
4
Трябва ли да има запетая в даденото изречение?
  • Durch viel Arbeit, erreichte sie ihr Ziel.
5
Трябва ли да има запетая в даденото изречение?
  • Ich komme mit dem Fahhrad. Ich spare, dadurch 20 Euro.
6
Кои два въпроса са синонимни на дадения?
  • Wie?
7
Кои два превода са правилни?
  • Er schreibt seine Hausarbeit, indem er ein Rechtschreibwörterbuch benutzt.
8
Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Ich helfe Mama, indem ... .
 
9
Посочете двете правилни изречения.
10
Разкрийте скобите.
11
Подредете частите на изречението.
  • Durch ständiges Wiederholen ... .
12
Поставете dadurch или durch.
13
Попълнете indem, dadurch, durch.
14
Попълнете липсващите думи в двете изречения, като ползвате за основа даденото.
  • Er erreicht sein Ziel, indem er viel arbeitet.
15
Свържете частите на изреченията.

Описание на теста

Какво различава indem, dadurch и durch? Онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Изречения с indem, durch, dadurch" ще ви помогне да усвоите разликите между предлог, наречие и съюз за начин. Тестът съдържа разнообразни задачи - за словоред на главно и подчинено изречение, за мястото на сказуемото при употребата на dadurch и durch, за трансформация на изречения, за правилна подредба. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се