Упражнение: Изречения с indem, durch, dadurch


Описание на упражнението

Какво различава indem, dadurch и durch? Онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Изречения с indem, durch, dadurch" ще ви помогне да усвоите разликите между предлог, наречие и съюз за начин. Упражнението съдържа разнообразни задачи - за словоред на главно и подчинено изречение, за мястото на сказуемото при употребата на dadurch и durch, за трансформация на изречения, за правилна подредба. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Правилно ли е написан съюзът in dem?
5т. 2. Коя от изброените думи въвежда подчинено изречение с краен словоред?
5т. 3. Когато изречението съдържа indem, durch или dadurch, тогава става дума за ... .
5т. 4. Трябва ли да има запетая в даденото изречение?
  • Durch viel Arbeit, erreichte sie ihr Ziel.
5т. 5. Трябва ли да има запетая в даденото изречение?
  • Ich komme mit dem Fahhrad. Ich spare, dadurch 20 Euro.
6т. 6. Кои два въпроса са синонимни на дадения?
  • Wie?
6т. 7. Кои два превода са правилни?
  • Er schreibt seine Hausarbeit, indem er ein Rechtschreibwörterbuch benutzt.
6т. 8. Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Ich helfe Mama, indem ... .
 
6т. 9. Посочете двете правилни изречения.
6т. 10. Разкрийте скобите.
6т. 11. Подредете частите на изречението.
  • Durch ständiges Wiederholen ... .
6т. 12. Поставете dadurch или durch.
11т. 13. Попълнете indem, dadurch, durch.
11т. 14. Попълнете липсващите думи в двете изречения, като ползвате за основа даденото.
  • Er erreicht sein Ziel, indem er viel arbeitet.
11т. 15. Свържете частите на изреченията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!