logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете правилото със some и any.
2
Попълнете правилото за броими и НЕброими съществителни:
3
Попълнете правилото с much и many:
4
Свържете, за да образувате правила:
5
Write the words:
 • Подредете буквите, за да образувате съществителните на картинката:
6
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • There is ________ tomato in the garden.
7
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • How _________ is this T-shirt?
8
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • Can you give me __________ sugar, please?
9
Choose the correct answer:
 • Изберете правилния отговор:
 • Excuse me, are there _________ CDs?
10
Write C for countable nouns and U for uncountable nouns:
 • Напишете C за броими съществителни и U за НЕброими съществителни:
11
Choose the wrong word in the group of countables and uncountables:
 • Изберете грешната дума в групите на броими и НЕброими:
12
Make questions with How much or How many:
 • Напишете въпроси с How much или How many:
13
Complete the sentences with much or many:
 • Допишете изреченията с much или many:
14
Complete the sentences with some or any:
 • Допишете изреченията с some или any:
15
Use these words to complete the sentences:  any, a, somemuch, many:
 • Използвайте тези думи, за да попълните изреченията:  anya, some, much, many:

Описание на теста

С този онлайн тест по английски за 5. клас на тема “Some и Any. Much и Many.” ще упражните пред кои съществителни (nouns) и в какви изречения (sentences) да поставяте тези важни за езика думи. Ще тествате дали добре научихте всичко от видео урока за броими съществителни (countable nouns) и неброими (uncountable), единствено число (singular) и множествено число (plural). В теста ще си докажете, че се справяте с правописа на важни думи. И тук ще откриете колко е необходимо правилно да различавате положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни (questions) изречения. Направете теста, наваксайте пропуснатото и покажете знания за отличен в училище! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се