Упражнение: Съществителни имена от n-Deklination. Teil 1


Описание на упражнението

Днешното онлайн упражнение ще ви помогне да утвърдите правописа, значението и формите за всички падежи (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) на важни съществителни имена от n-Deklination като Junge, Kunde, Kollege, Angsthase, Brite, Franzose, Jude, Türke, Bulgare. Ще проверим дали можем да разпознаваме кога едно съществително име от n-Dekination е в единствено и кога - в множествено число. И всъщност по кои два белега разпознаваме, че едно съществително име е именно от n-Deklination? Учете и се забавлявайте с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Съществителни имена от n-Deklination. Teil 1"!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Само един ред съдържа две правилно написани националности.
  • Посочете този ред.
5т. 2. Посочете правилния отговор.
  • Към групата на n-Deklination спадат съществителни имена от ... .
5т. 3. Вярно ли е твърдението?
  • Всички съществителни имена, завършващи на -e, спадат към групата на n-Deklination.
5т. 4. Посочете названията на животни.
5т. 5. Свържете значенията.
6т. 6. Всички изброени съществителни имена са от мъжки род.
  • Кои две от тях се числят към групата на n-Deklination?
6т. 7. Всички дадени съществителни имена завършват на -e.
  • Кои две от тях спадат към групата на n-Deklination?
6т. 8. Посочете правилното склонение в единствено и множествено число на съществителното име der Bulgare.
6т. 9. Изберете подходящата форма.
6т. 10. Изберете подходящата форма.
6т. 11. Изберете подходящите съществителни имена.
6т. 12. Посочете изреченията, в които съществителното име Neffe е в множествено число.
11т. 13. Преведете думите на немски език.
11т. 14. Попълнете изреченията с подхоящата форма на съществителното име Junge.
11т. 15. Изберете подходящата форма за Genitiv.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!