Упражнение: Изобразяване на рационални числа върху числова ос. Задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Изобразяване на рационални числа върху числова ос. Задачи" по математика за 6. клас ще преговорите в коя посока от началната точка на числова ос се изобразяват положителните числа и в коя посока - отрицателните числа. Как да използвате единичната отсечка, за да намирате образа на дадени числа и как да намирате дължина на отсечка. Решете задачите от теста, за да сте уверени, че можете да изобразявате рационални числа върху числова ос. Работете, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че положителните числа се изобразяват надясно от начална точка О на числовата ос, а отрицателните числа - наляво от начална точка О?
5т. 2. Върху числовата ос точка А е надясно от началната точка О, на разстояние 12,5 мерни единици. Точка А е образ на числото
5т. 3. Върху числовата ос е изобразено числото -19. Образът на числото е
5т. 4. Ако единичната отсечка на числовата ос е равна на 1 cm, вярно ли е, че дължината на отсечката OB е 2 cm?
5т. 5. Ако единичната отсечка на числовата ос е равна на 1 cm, вярно ли е, че дължината на отсечката ОС е равна на 2 cm?
6т. 6.
  • На чертежа е дадена числова ос с начална точка О.
  • Точка B е образ на числото
 
6т. 7.
  • На чертежа е дадена числова ос с начална точка О. Точка D е образ на числото
6т. 8.
  • На чертежа е дадена числова ос с начална точка О. Кои точки са на равен брой мерни единици от точка О?
6т. 9.
  • На чертежа е дадена числова ос с начална точка О.
  • Ако една мерна единица е равна на 1 cm, каква е дължината на отсечката AB?
6т. 10. Числото, което се различава от +5 само по знак, е
6т. 11. Вярно ли е, че числата -4 и +4 са на равен брой мерни единици съответно наляво и надясно от начална точка О на числовата ос?
6т. 12. Върху числовата ос точка А е образ на числото -6, а точка В е образ на числото +6. Точката, образ на числото 0, е
11т. 13. Кои са числата, чиито образи върху числовата ос се намират на 2 мерни единици от образа на числото +7?
11т. 14. Намерете дължината на отсечката, чиито краища са образите на числата -8 и 8.
11т. 15. Върху числовата ос с начална точка О Галя нанесла точка А, образ на числото (-3). След това на 6 мерни единици надясно поставила точка В. Намерете дължината на отсечката OB.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!