Упражнение: Частиците за степенуване "по" и "най"


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „Частиците за степенуване „по“ и „най““ ще проверите знанията си  степенуване на прилагателните имена  в българския език. Ще затвърдите умението за правилната употреба на частиците за степенуване „по“ и „най“. Ще тествате  уменията си за степенуване на прилагателните имена в сравнителна и превъзходна степен.  Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Да степенуваме означава да сравняваме лица и предмети по тяхно качество.
5т. 2. При образуване на сравнителна степен ползваме частицата за степенуване  „най“.
5т. 3. Какъв знак поставяме между частиците за степенуване и прилагателните имена?
5т. 4. На кои редове прилагателните имена са степенувани?
5т. 5. Кои частици използваме за степенуване?
6т. 6. Колко са степенуваните прилагателни имена в изречението
  • Пред погледа му се разкри най-голямата зала – огромна и величествена, тя поразяваше с размерите и украсата си.
6т. 7. В откъса от стихотворението „Отечество любезно“ на Иван Вазов има две степенувани прилагателни имена.
  • „Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?“
6т. 8. Колко грешки са допуснати в текста?
  • По широкия път бавно пристъпваше младо момиче. В ръцете си държеше юздите на две товарни кончета. Едното, бялото, беше по-високо и по-едро от  дорестото. По челото на момичето трептеше наниз от дребни монети.
6т. 9. В кои изречения не са допуснати грешки?
6т. 10. Поставете степенуваните прилагателни имена в изреченията.
6т. 11. В първото изречение прилагателното име е степенувано в превъзходна степен, а във второто – в сравнителна степен.
  • Най-големият континент на планетата е Азия.
  • Гепардът е по-бърз от кучето.
6т. 12. В кое изречение е използвана превъзходна степен?
11т. 13. Степенувайте в превъзходна степен следните прилагателни имена:
11т. 14. Попълнете липсващите прилагателни имена като ги степенувате в превъзходна степен.
  • Използвайте умно, меко, бързо, високо.
11т. 15. Подредете в правилна последователност изреченията, за да се получи смислен текст.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!