Упражнение: Прилагателни имена. Правопис


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „Прилагателни имена. Правопис“ ще проверите знанията си  за прилагателните имена  в българския език. Ще затвърдите умението за откриване на прилагателни имена в текст. Ще тествате  уменията си за правилно изписване на  прилагателните имена. Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Прилагателните имена откриваме с въпросите: Какъв? Каква? Какво? Какви?
5т. 2. На кой ред има само прилагателни имена?
5т. 3. На кои редове прилагателните имена не са съгласувани със съществителните имена?
5т. 4. Колко са прилагателните имена в изречението?
  • Златните ниви се простираха чак до далечния хоризонт, волните птици се рееха в синия простор, а по лицето  на стареца играеше весела  усмивка.
5т. 5. В изречението има две прилагателни имена.
  • Хитрият котарак  оставил  зайците пред младия  момък.
6т. 6. На кой ред е допусната грешка?
6т. 7. Свържете съществителните имена с подходящи прилагателни имена.
6т. 8. Подчертаното прилагателно име е написано неправилно.
  • Момъкът бил  тънък и строен.
6т. 9. На кои редове прилагателните имена са написани неправилно?
6т. 10. Колко грешки са допуснати в текста?
  • Момчил юнак бил пъргав и снажен. Конната му дружина обикаляла планината и пазела хората. Най-близък негов помощник бил Вълчан.
6т. 11. Попълнете пропуснатите букви.
6т. 12. Колко прилагателни имена откривате в текста?
  • Добрата старица опекла пухкава питка, напълнила калената стомничка с изворна водица и повикала Богдана.
11т. 13. Срещу всяко прилагателно име от мъжки род запишете прилагателното име от женски род.
11т. 14. Напишете пропуснатите букви в прилагателните имена.
11т. 15. Попълнете пропуснатите думи в стихотворението „Татковина“ на Петко Рачов Славейков. Ползвайте хубава, сладко, младо, невинно.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!