new-logo

Тест: Изречения с bevor, ehe, vor, davor, vorher, zuvor

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои две думи са написани правилно?
2
Вярно ли е, че bevor и ehe означават "преди да"?
3
Посочете двата синонима на zuvor.
4
С кой падеж се употребява предлогът vor?
5
Правилна ли е употребата на bevor в даденото изречение?
  • Bevor dem Putzen muss ich einkaufen.
6
Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Wir wollen uns kurz erholen, bevor .... .
7
Подредете частите на главното изречение.
  • Bevor ich ein Kleid kaufe, ... .
8
Свържете.
9
В кои две изречения предлогът vor е използван с правилния падеж?
10
Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Vor dem Unterricht ... .
11
Подредете частите на второто изречение.
  • Papa sprang ins Wasser. Davor ... .
12
Правилно ли е изречението? Zuvor esse ich eine Banane. Ich gehe ins Schwimmbad.
13
Попълнете bevor и vor.
14
Разкрийте скобите.
15
Трансформирайте даденине изречения в изречение с bevor.
  • Sie biegt ab. Vorher hupt sie laut.
  • abbiegen - завивам , hupen - бибиткам, натискам клаксона

Описание на теста

Онлайн тестът за ниво В1 "Изречения с bevor, ehe, vor, davor, vorher, zuvor" ще ви помогне да затвърдите наученото и да добиете увереност, че владеете материала. Има ли разлика между vor и bevor? Кое е съюз, кое е наречие и кое е предлог и какво означава това за изречението? Променя ли се словоредът на едно главно изречение, ако го поставим след подчиненото изречение? С кой падеж употребяваме vor? Проверете знанията си и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се