Упражнение: Изречения с bevor, ehe, vor, davor, vorher, zuvor


Описание на упражнението

Онлайн упражнението за ниво В1 "Изречения с bevor, ehe, vor, davor, vorher, zuvor" ще ви помогне да затвърдите наученото и да добиете увереност, че владеете материала. Има ли разлика между vor и bevor? Кое е съюз, кое е наречие и кое е предлог и какво означава това за изречението? Променя ли се словоредът на едно главно изречение, ако го поставим след подчиненото изречение? С кой падеж употребяваме vor? Проверете знанията си и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои две думи са написани правилно?
5т. 2. Вярно ли е, че bevor и ehe означават "преди да"?
5т. 3. Посочете двата синонима на zuvor.
5т. 4. С кой падеж се употребява предлогът vor?
5т. 5. Правилна ли е употребата на bevor в даденото изречение?
  • Bevor dem Putzen muss ich einkaufen.
6т. 6. Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Wir wollen uns kurz erholen, bevor .... .
6т. 7. Подредете частите на главното изречение.
  • Bevor ich ein Kleid kaufe, ... .
6т. 8. Свържете.
6т. 9. В кои две изречения предлогът vor е използван с правилния падеж?
6т. 10. Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Vor dem Unterricht ... .
6т. 11. Подредете частите на второто изречение.
  • Papa sprang ins Wasser. Davor ... .
6т. 12. Правилно ли е изречението? Zuvor esse ich eine Banane. Ich gehe ins Schwimmbad.
11т. 13. Попълнете bevor и vor.
11т. 14. Разкрийте скобите.
11т. 15. Трансформирайте даденине изречения в изречение с bevor.
  • Sie biegt ab. Vorher hupt sie laut.
  • abbiegen - завивам , hupen - бибиткам, натискам клаксона

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!