Упражнение: Tipos de palabras. Prefijos patrimoniales. Видове думи. Наследствени представки.


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху Tipos de palabras. Prefijos patrimoniales. Видове думи. Наследствени представки. може да проверите знанията си за различните видове думи и наследствени представки в съвременния испански език, както и за образуването на много думи с тяхна помощ. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Думите в езика непрестанно увеличават броя си.
5т. 2. По колко начина думите в езика увеличават броя си?
5т. 3. Единият начин за увеличаване на броя думи в езика е посредством механизмът, който следва фонетичните закони на езика или на думите.
5т. 4. Другият начин за увеличаване на броя думи в езика е чрез постоянното навлизане на чужди думи от други езици.
5т. 5. Как се нарича механизмът, който следва фонетичните закони на езика или на думите?
6т. 6. Наследствените представки се наричат prefijos patrimoniales.
6т. 7. Наследствените представки (prefijos patrimoniales) откриваме както при съществителни имена, така и при глаголи и прилагателни имена.
6т. 8. Представката ante- има значение на:
6т. 9. Anti- е със значение на опозиция.
6т. 10. Свържете думите с техните значения.
6т. 11. Други две наследствени представки са in- и en-. И двете имат значение на нещо вътрешно, вкарвам, внасям.
6т. 12. Представката entre- не представя междинна ситуация.
11т. 13. Попълнете празните места.
11т. 14. Кой глагол означава поставям, слагам по средата, между?
11т. 15. Попълнете празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!