Упражнение: Principales afijos latinos. Основни латински представки.


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху Principales afijos latinos. Основни латински представки. може да проверите знанията си за различните основни латински представки в съвременния испански език, както и за образуването на много думи с тяхна помощ. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Основните латински представки (или афикси) са неизменна част от думичките в съвременния испански език.
5т. 2. Основните латински представки (или афикси) се наричат Principales afijos latinos на испански език.
5т. 3. Bi- и bis- нямат значение на нещо двойно с превод дву-, две-.
5т. 4. Други латински представки в испанския език са des- и dis-, които означават лишаване, отнемане, липса.
5т. 5. Коя представка е със значение на вън, извън, бивш, минал?
6т. 6. Още една латинска представка е extra-. Тя носи значението на извън, вън, във висша степен.
6т. 7. Представката inter- не означава между, във взаимна връзка.
6т. 8. Свържете думите с техните значения.
6т. 9. Представката omni- означава всичко, все-.
6т. 10. Друга латинска представка е pos(t)-, която означава зад, отзад, след.
6т. 11. Представката е pre- със значение на:
6т. 12. Re- означава ли отново, наново, усилване, засилване, интензификация?
11т. 13. Попълнете празните места.
11т. 14. Попълнете празните места.
11т. 15. Попълнете празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!