Упражнение: PRÉSTAMOS DE OTRAS LENGUAS. Заемки от други езици (част 2)


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху PRÉSTAMOS DE OTRAS LENGUAS. Заемки от други езици (част 2) може да проверите знанията си за различните думи в испанския език, както и за тяхното образуване. Ще проверите дали знаете кои думи наричаме заемки, каква е тяхната роля в испанския език и какъв е техния произход. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С dermo- се образуват думи, имащи връзка с кожата.
5т. 2. Какво означава dermatología?
5т. 3. С endo- не се образуват думи, означаващи нещо вътрешно.
5т. 4. Geo- използва ли се за думи, свързани със земята?
5т. 5. Helio- не се използва за думи, свързани със слънцето.
6т. 6. Hemi- се използва за думи, означаващи полу, половинка.
6т. 7. Свържете думите с техните значения.
6т. 8. С hidro- образуват ли се думи, свързани с водата?
6т. 9. С hiper- не се образуват думи, означаващи нещо в излишък, много голямо, прекалено.
6т. 10. Свържете думите с техните значения.
6т. 11. Macro- се използва за думи, означаващи нещо голямо.
6т. 12. Meso- не се използва за думи, изразяващи нещо средно или между други неща.
11т. 13. Попълнете празните места.
11т. 14. Попълнете празните места.
11т. 15. Попълнете празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!