Упражнение: PRÉSTAMOS DE OTRAS LENGUAS. Заемки от други езици (част 1)


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху PRÉSTAMOS DE OTRAS LENGUAS. Заемки от други езици (част 1) може да проверите знанията си за различните думи в испанския език, както и за тяхното образуване. Ще проверите дали знаете кои думи наричаме заемки, каква е тяхната роля в испанския език и какъв е техния произход. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Във всеки език има думички, които са взети „назаем“ от други езици, защото нямат подходящ еквивалент и вместо да замърсяват, те обогатяват езика. Тези думички се наричат заемки.
5т. 2. Никога не се вземат за заемки думички с гръцки или латински произход, или пък техни представки.
5т. 3. В наши дни използват ли се заемки от живи езици?
5т. 4. Живи езици са езиците, които се говорят, т.е. не са мъртви.
5т. 5. Кой език е мъртъв?
6т. 6. Ако заемките от живи езици се приемат с оригиналния си (чужд) правопис, те се наричат ксенизми.
6т. 7. Свържете думите с техните значения.
6т. 8. Част от гръцките представки изпълняват службата на корен.
6т. 9. Какво означава afonía?
6т. 10. С представката ana- се изразява нещо противно, срещуположно.
6т. 11. Antropo- не се използва за думи, свързани с човека.
6т. 12. Какво означава archisabido?
11т. 13. Попълнете празните места.
11т. 14. Попълнете празните места.
11т. 15. Попълнете празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!