Упражнение: Изречения със seitdem, seit, seither


Описание на упражнението

Как превеждаме seitdem? Какви две значения има seit? Защо в някои случаи пишем seit, а вдруги - seid? Какво е особеното при употребата на наречията seitdem seither и има ли разлика в значението им? Отговарайки на тези въпроси от онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Изречения със seitdem, seit, seither" ще успеем да проверим доколко познаваме и можем да употребяваме объркващите думички seitdem, seit, seither, seid.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои две думи са наречия и означават "оттогава"?
5т. 2. Еднакво ли е значението на seid и seit?
5т. 3. Как превеждаме "seit"?
5т. 4. С кой падеж се употребява предлогът "seit"?
5т. 5. Кои два въпроса задаваме към подчертаното подчинено изречение?
  • Seitdem ich ein Kind bekommen habe, arbeite ich nicht mehr.
6т. 6. Попълнете seid и seit.
6т. 7. Подредете липсващите думи от даденото изречение.
  • Seitdem wir den ersten Platz ... , ... beste Freunde.
6т. 8. Подредете частите на изречението.
  • Martina hat sich verliebt und ... .
6т. 9. Попълнете seit или seither.
6т. 10. Попълнете seit или seitdem.
6т. 11. Разкрийте скобите.
6т. 12. Свържете.
11т. 13. Попълнете seid или seit.
  • Внимавайте за изписването на главната буква в началото на изреченията.
11т. 14. Във всички изречения е използван предлогът seit, но само в едно изречение са спазени всички правила за неговата употреба. Посочете това изречение.
11т. 15. Допълнете изречението с необходимото подчинено изречение, като използвате думите от даденото:
  • Du bist weggegangen. Sie ist seither traurig.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!