new-logo

Тест: Изречения с nachdem, nach, danach, dann

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя дума е написана грешно?
2
Вярно ли е, че danach и dann са синоними?
3
С кой падеж се употребявя предлогът nach?
4
Коя дума може да свърже главно и подчинено изречение?
5
Вярно ли е, че nachdem и nach dem означават едно и също нещо?
6
В кои две изречения запетаите са излишни?
7
Подредете частите на изречението.
  • Nach dem Streit ... .
8
Попълнете на немски език.
9
Кои два примера са правилни?
10
Разкрийте скобите.
11
Глаголното време на кои две изречения съответстват на глаголното време в даденото изречение?
  • Ich wachte um 7 Uhr auf. Dann duschte ich.
12
Изберете двете възможни продължения на изречението, започващо с danach.
  • Nach dem Aufräumen sehe ich noch ein bisschen fern.
  • Ich räume auf. Danach ... .
13
Попълнете nachdem или nach dem.
14
Попълнете nach, nachdem, danach.
15
В кои две изречения са спазени правилата за словоред?

Описание на теста

Как се превеждат на български език danach, nach, nachdem и коя от тези думи е предлог, коя - наречие и коя - съюз? Познаваме ли словореда на главното и подчиненото изречение, свързани с nachdem? Коя от изброените думи изисква запетая в изречението? Усвоихме ли словореда на изречения, започващи с nach или danach? Чрез онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Изречения с nachdem, nach, danach, dann" ще може да проверите до каква степен сте усвоили всичко, свързано с объркващите на пръв поглед nach, danach, nachdem.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се