Упражнение: Изречения с nachdem, nach, danach, dann


Описание на упражнението

Как се превеждат на български език danach, nach, nachdem и коя от тези думи е предлог, коя - наречие и коя - съюз? Познаваме ли словореда на главното и подчиненото изречение, свързани с nachdem? Коя от изброените думи изисква запетая в изречението? Усвоихме ли словореда на изречения, започващи с nach или danach? Чрез онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Изречения с nachdem, nach, danach, dann" ще може да проверите до каква степен сте усвоили всичко, свързано с объркващите на пръв поглед nach, danach, nachdem.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя дума е написана грешно?
5т. 2. Вярно ли е, че danach и dann са синоними?
5т. 3. С кой падеж се употребявя предлогът nach?
5т. 4. Коя дума може да свърже главно и подчинено изречение?
5т. 5. Вярно ли е, че nachdem и nach dem означават едно и също нещо?
6т. 6. В кои две изречения запетаите са излишни?
6т. 7. Подредете частите на изречението.
  • Nach dem Streit ... .
6т. 8. Попълнете на немски език.
6т. 9. Кои два примера са правилни?
6т. 10. Разкрийте скобите.
6т. 11. Глаголното време на кои две изречения съответстват на глаголното време в даденото изречение?
  • Ich wachte um 7 Uhr auf. Dann duschte ich.
6т. 12. Изберете двете възможни продължения на изречението, започващо с danach.
  • Nach dem Aufräumen sehe ich noch ein bisschen fern.
  • Ich räume auf. Danach ... .
11т. 13. Попълнете nachdem или nach dem.
11т. 14. Попълнете nach, nachdem, danach.
11т. 15. В кои две изречения са спазени правилата за словоред?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!