new-logo

Тест: Умножение на десетични дроби с десетични дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Като знаете, че 328.64=20992, пресметнете 3,28.6,4.
2
Вярно ли е, че десетични дроби умножаваме като естествени числа, без да обръщаме внимание на десетичните запетаи в двата множителя?
3
Пресметнете 1,8.0,7.
4
Вярно ли е, че десетична дроб умножаваме с 0,1;0,01;0,001 и т.н., като местим десетичната запетая в десетичната дроб толкова позиции наляво, колкото цифри има в дробната част на 0,1;0,01;0,001 и т.н.?
5
Пресметнете 58,2.0,01.
6
Като знаете, че 647.35=22645, проверете кои произведения са пресметнати вярно.
7
Свържете всяка задача с резултата ѝ.
8
Намерете произведението 0,8.0,0025
9
Пресметнете 0,4.5,55+4.5,5
10
Подредете изразите по големина, започвайки от най-малкия.
11
Пресметнете по рационален начин 101,5.11,01-101,5.9,01
12
Намерете обиколката и лицето на правоъгълника.
13
Пресметнете последователно произведенията и заменете получените числа със съответната им буква от фигурките. Името на кое широколистно дърво получихте? 3,6.3= 6,5.7,8= 1,25.0,8= 4,3.2,06=
14
Намерете числената стойност на израза A= 6,3-0,7.x, ако x=0,6.
15
Намерете площта на фигурата:  

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас. В него ще  си припомните как се умножават естествени числа, ще се научите да прилагате правилото за умножение на десетични дроби с десетични дроби. Ще се запознаете с правилото за умножение с 0,1;0,01;0,001 и т.н.,ще използвате свойствата на умножението за рационално пресмятане. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се