Упражнение: Умножение на десетични дроби с десетични дроби


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас. В него ще  си припомните как се умножават естествени числа, ще се научите да прилагате правилото за умножение на десетични дроби с десетични дроби. Ще се запознаете с правилото за умножение с 0,1;0,01;0,001 и т.н.,ще използвате свойствата на умножението за рационално пресмятане. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Като знаете, че 328.64=20992, пресметнете 3,28.6,4.
5т. 2. Вярно ли е, че десетични дроби умножаваме като естествени числа, без да обръщаме внимание на десетичните запетаи в двата множителя?
5т. 3. Пресметнете 1,8.0,7.
5т. 4. Вярно ли е, че десетична дроб умножаваме с 0,1;0,01;0,001 и т.н., като местим десетичната запетая в десетичната дроб толкова позиции наляво, колкото цифри има в дробната част на 0,1;0,01;0,001 и т.н.?
5т. 5. Пресметнете 58,2.0,01.
6т. 6. Като знаете, че 647.35=22645, проверете кои произведения са пресметнати вярно.
6т. 7. Свържете всяка задача с резултата ѝ.
6т. 8. Намерете произведението 0,8.0,0025
6т. 9. Пресметнете 0,4.5,55+4.5,5
6т. 10. Подредете изразите по големина, започвайки от най-малкия.
6т. 11. Пресметнете по рационален начин 101,5.11,01-101,5.9,01
6т. 12. Намерете обиколката и лицето на правоъгълника.
11т. 13. Пресметнете последователно произведенията и заменете получените числа със съответната им буква от фигурките. Името на кое широколистно дърво получихте? 3,6.3= 6,5.7,8= 1,25.0,8= 4,3.2,06=
11т. 14. Намерете числената стойност на израза A= 6,3-0,7.x, ако x=0,6.
11т. 15. Намерете площта на фигурата:  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!