Упражнение: Представяне на данни. Работа с диаграми


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по математика за 5. клас продължаваме пътешествието в света на таблиците и диаграмите- линейна, точкова, колонна и кръгова. Ще се запознаете и с едно нагледно, лесно разбираемо и достъпно за вас средство за представяне на информацията- пиктограмата. Ще се научите да търсите отговори на въпроси, свързани с информацията, представена с таблица или с диаграма. Потопете се в света на диаграмите и се забавлявайте докато решавате!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от начертаните диаграми е точкова?  
5т. 2. Коя от диаграмите е кръгова?
5т. 3. Коя диаграма е колонна, или още стълбчеста?
5т. 4. На пиктограмата е представен броя на произведените в завод автомобили през месец март. Колко автомобила са произведени?  
5т. 5. Таблицата показва броя на къщите на две улици. Пиктограмите показват броя на къщите на тези улици. На колко къщи съответства една картинка от пиктограмата?
6т. 6. На кръговата диаграма е представено процентното разпределение на учениците в начален, среден и горен курс. Намерете броя на учениците от средния курс, ако в училището учат 1200 ученици.
6т. 7. На линейната диаграма е дадена зависимостта на изминатия от Иван път от времето на движение. Колко време е почивал Иван?
6т. 8. На конкурсен изпит по математика се явили 3600 кандидати. Резултатите от изпита са показани на кръгова диаграма. Отговорете на въпросите:
6т. 9. Продължаваме с въпросите за нашите ученици:  
6т. 10. На точковата диаграма са дадени температурите през всеки ден от седмицата. Отговорете на поставените въпроси:
6т. 11. Сред 60 петокласници е направено проучване на цвета на косата им, което е представено на диаграмата. Подредете цветовете на косата, започвайки от най-широко разпространения.
6т. 12. Като използвате данните от диаграмата, отговорете на въпросите.
11т. 13. Стъпаловидната диаграма показва колко филма са гледали петокласниците Ани, Мими, Павлин и Иво през последния месец. Колко филма общо са изгледали децата?
11т. 14. На диаграмата са представени данните за продажба на няколко стоки в една книжарница през първото тримесечие на годината. За всяка стока са начертани 3 блока - за продажбите през трите месеца. През кой от месеците са продадени най-много химикали и през кой месец - най-малко моливи?
11т. 15. Съгласно данните от диаграмата за продажбите през първото тримесечие в една книжарница, отговорете на въпросите: Колко общо книги, тетрадки и химикали са продадени през месец януари? През кой месец са продадени 30 книги?  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!