logo

Тест: Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените фигури е таблица?
2
Коя от фигурите е вид диаграма?
3
Вярно ли е, че диаграмата на картинката е кръгова?
4
На диаграмата са изобразени годишните оценки на петокласници по математика.   Кой е отличникът на класа?
5
Като използвате данните от диаграмата, посочете кои са учениците с най-ниски оценки за годината.  
6
На диаграмата е представено времето, което е необходимо на учениците от една група да се придвижат от дома си до училище.   Броят на учениците, които пътуват до училище 15 минути, е:
7
От диаграмата определете какъв е броят на учениците, които пътуват повече от 15 минути до училище.
8
На диаграмата са представени данните за производството на мебели в една фирма през 2014,2015,2016 г. Свържете всеки въпрос с отговора му.
9
Производството на коя от стоките е нараствало през всяка следваща година?
10
Разгледайте таблицата за броя на момчетата и момичетата в едно училище. Отговорете на въпросите:
11
В таблицата е даден броят ученици в едно училище, които изучават втори чужд език. Подредете чуждите езици според броя на изучаващите ги, като започнете от най-малко изучавания език.    
12
Като използвате данните от таблицата, отговорете на въпросите.
13
Всеки ден в продължение на една седмица Петър записвал температурата на въздуха сутрин в 8 часа. Получените данни подредил в таблица. В кой ден от седмицата е измерена най-ниска температура и кога температурата е била най-висока?
14
По данните от диаграмата намерете колко е броят на момичетата, родени през първото тримесечие на годината.
15
Използвайки данните от диаграмата, отговорете на въпросите:

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас. В него ще се научите да използвате различни източници на информация за четене и интерпретиране на данни, зададени с таблици; ще се научите да разчитате данни от таблици, както и да представяте данни с таблици. Ще формирате умения за намиране на отговори на въпроси, свързани с информация, зададена и представени в таблици. Подбраните задачи с илюстрации и таблици, както и подходящо зададените въпроси ще ви помогнат да развиете математическа компетентност за работа с информация. Учете и се забавлявайте с нашите таблици!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се