Упражнение: Степен с нулев показател и степен с цял показател. Важни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Степен с нулев показател и степен с цял показател. Важни задачи" по математика за 6. клас ще преговорите правилата за степенуване на рационални числа. Тестът ще ви помогне да се упражните, като решите най-важните типове задачи от степенуване на рационални числа. Решете задачите от теста, за затвърдите уменията си и станете най-добрите по математика в 6. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Степента  \left ( -3 \right )^{-2}=
5т. 2. Вярно ли е, че \left ( \frac{2}{3} \right )^{-2}=\left ( \frac{3}{2} \right )^{2} ?
5т. 3. Степента \left ( -6 \right )^{0}=
5т. 4. Вярно ли е, че  2^{0}=(-2)^{0} ?
5т. 5. Изразът (-6)^{5}:\left ( -6 \right )^{6}=
6т. 6. Вярно ли е, че \left ( -\frac{1}{7} \right )^{-1}=\left ( -\frac{1}{7} \right ) ?
6т. 7. Вярно ли е, че \left ( \frac{1}{17} \right )^{-1}=17 ?
6т. 8. Кой знак за сравнение трябва да се постави в празното квадратче, за да бъде вярно  \left ( -\frac{1}{9} \right )^{2}\square \left ( \frac{1}{9} \right )^{2}
6т. 9. Кой знак за сравнение трябва да се постави в празното квадратче, за да бъде вярно \left ( \frac{121}{35} \right )^{-3}\square \left ( \frac{35}{121} \right )^{3}
6т. 10. Кой знак за сравнение трябва да се постави в празното квадратче, за да бъде вярно \left ( -9 \right )^{-3}\square \left ( -9 \right )^{3}
6т. 11. Пресметнете \frac{4^{-2}.2^{3}.(-4)^{2}}{\left ( 2^{2} \right )^{-2}}=
6т. 12. Пресметнете  \frac{(-2)^{10}%2B(-2)^{12}}{(-2)^{8}%2B(-2)^{6}}=
11т. 13. Опростете израза   \frac{a^{-7}-a^{-6}}{a^{-6}-a^{-5}} и пресметнете за a=0,25.
11т. 14. Намерете стойността на израза  \frac{5^{n%2B2}-5^{n}}{5^{n}%2B5^{n%2B1}} , където n е естествено число.
11т. 15. Намерете естественото число n , за което е вярно твърдението \left ( -3 \right )^{3n}=-3.\left ( \left ( -3 \right )^{4} \right )^{2}

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!