Упражнение: Проста лихва. Основни задачи


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по математика за 5. клас ще се упражните в намиране на проценти от число, ще се научите да решавате задачи от областта на икономиката и финансите. Ще разберете какво се случва с парите Ви, когато постъпят в банка, ще изчислявате годишния си лихвен процент, както и лихва по влогове или заеми. Потопете се в банковото дело и лихвата и се забавлявайте с "паричните" задачки, които сме Ви подбрали!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че лихвата се определя като процент от парична сума?
5т. 2. 2% от 1000 лв. са равни на:
5т. 3. 2,5% от колко лева са равни на 25 лв.?
5т. 4. Намерете какъв процент са 5 лв. от 20 лв.
5т. 5. Господин Иванов внесъл в банка 2000 лв. при годишна лихва 0,6%. С колко лева ще нарасне сумата след една година? Каква сума ще има в банката г-н Иванов след една година?
6т. 6. Галя дала на сестра си 30 лв. Пошегувала се, че трябва да ѝ върне парите в края на седмицата при лихва 1,7% за периода. Сестра ѝ разбрала шегата и пресметнала колко лева трябва да ѝ върне. Пресметнете и вие.
6т. 7. Предприемач внесъл в банка пари на шестмесечен срочен влог при лихва 0,6% за този период. В края на шестмесечието влогът му нараснал със 150 лв. Какъв е бил размерът на внесената сума в началото на периода?
6т. 8. Банка плаща 3,4% годишна проста лихва върху депозит. Внесената сума е 4870 лв. Колко лева ще е сумата след една година?
6т. 9. Колко е лихвата на всяка сума?
6т. 10. Подредете лихвите по големина, започвайки от най-високата.
6т. 11. Сума от 5000 лв. се внася на месечен депозит за 5 месеца при 12% годишна проста лихва. Каква сума трябва да се изплати на края на петия месец?
  • Месечната лихва се получава, като разделим лихвения процент на 12
6т. 12. Депозит е внесен в банка при годишна лихва 0,6%. Колко лева е депозитът, ако в края на годината той е нараснал на 9305,50 лв.?
11т. 13. Фирма внася 120000 лв. на тримесечен депозит при 6,8% годишна проста лихва. Каква сума ще има по сметката след три месеца?
11т. 14. В банка 10000 лв. влог нараства за 1 година на 10062 лв. Какъв е годишният лихвен процент на банката?
11т. 15. Фирма изтеглила заем от 100000 лева при 8% годишна лихва. След първата година фирмата върнала на банката 40000 лева. Колко лева трябва да върне фирмата на банката след втората година, ако иска да върне целия заем?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!