new-logo

Тест: Изречения с während и solange. Предлогът während

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са двете правилни изписвания на съюзите?
2
Освен съюз, während може да бъде и предлог. Във втория случай използваме während с  ... .
3
Вярно ли е, че между значенията на съюзите solange и während няма никаква разлика?
4
Какво характеризира употребата на съюза während?
5
Как превеждаме während?
6
Изберете подходящото продължение на изречението.
  • Während sie sich meine alten Fotos ansah, ... .
7
Изберете правилния въпрос към подчиненото изречение.
  • Sie telefoniert mit ihrer Freundin, solange sie kocht.
8
Подредете частите на главното изречение. Während ich dir das Märchen erzähle, ... .
9
Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Du kannst mit deinen Freunden spielen, während ... .
10
В кое изречение während не е съюз за време?
11
В едно от изреченията не можем да заменим während със solange. Посочете това изречение.
12
С кои два примера можем да довършим изречнието?
  • Während ... habe ich viele neue Leute kennen gelernt.
13
Свържете частите на изреченията.
14
Превърнете обстоятелственото пояснение за време в подчинено изречение за време.
  • Während der Arbeit am Projekt spricht er nicht.
15
Разкрийте скобите.

Описание на теста

Как се превежда während и какво представлява той - съюз, предлог или и двете? Само темпорален съюз ли е während или има и друго значение? Съществува ли разлика между solange и während? На тези въпроси ще отговорим в онлайн теста по немски език за ниво В1 "Изречения с während и solange. Предлогът während". Освен търсенето на отговор на дадените въпроси ще проверим и дали сме усвоили словореда на подчинените изречения, въведени с während и solange.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се