Упражнение: Изречения с während и solange. Предлогът während


Описание на упражнението

Как се превежда während и какво представлява той - съюз, предлог или и двете? Само темпорален съюз ли е während или има и друго значение? Съществува ли разлика между solange и während? На тези въпроси ще отговорим в онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Изречения с während и solange. Предлогът während". Освен търсенето на отговор на дадените въпроси ще проверим и дали сме усвоили словореда на подчинените изречения, въведени с während и solange.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са двете правилни изписвания на съюзите?
5т. 2. Освен съюз, während може да бъде и предлог. Във втория случай използваме während с  ... .
5т. 3. Вярно ли е, че между значенията на съюзите solange и während няма никаква разлика?
5т. 4. Какво характеризира употребата на съюза während?
5т. 5. Как превеждаме während?
6т. 6. Изберете подходящото продължение на изречението.
  • Während sie sich meine alten Fotos ansah, ... .
6т. 7. Изберете правилния въпрос към подчиненото изречение.
  • Sie telefoniert mit ihrer Freundin, solange sie kocht.
6т. 8. Подредете частите на главното изречение.
  • Während ich dir das Märchen erzähle, ... .
6т. 9. Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Du kannst mit deinen Freunden spielen, während ... .
6т. 10. В кое изречение während не е съюз за време?
6т. 11. В едно от изреченията не можем да заменим während със solange. Посочете това изречение.
6т. 12. С кои два примера можем да довършим изречнието?
  • Während ... habe ich viele neue Leute kennen gelernt.
11т. 13. Свържете частите на изреченията.
11т. 14. Превърнете обстоятелственото пояснение за време в подчинено изречение за време.
  • Während der Arbeit am Projekt spricht er nicht.
11т. 15. Разкрийте скобите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!