Упражнение: Изречения с nachdem


Описание на упражнението

Изключително ценна помощ в овладяването на словореда и тънкостите на съюза nachdem ще ви окаже онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Изречения с nachdem". Ще тестваме дали сме усвоили словореда на подчиненото изречение и словореда на главното изречечение, дали можем да съчетаваме правилно глаголните времена, когато имаме изречение с nachdem. Ще се опитваме да разпознаем точния превод на изречение от типа на "След като се запознах с него, го попитах за жилището."

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Правилно ли е изписан съюзът?
  • nachdem
5т. 2. Вярно ли е, че "nachdem" означава "след това"?
5т. 3. Вярно ли е, че произнасяме "nachdem" с ударение на втората сричка?
5т. 4. Едновременно ли протичат действията в главното изречение и подчиненото изречение, свързани с nachdem?
5т. 5. Винаги ли разделяме главното и подчиненото изречение, свързани със съюза nachdem, със запетая?
6т. 6. Подредете частите на главното изречение.
  • Nachdem wir das erfahren hatten, ... .
6т. 7. Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Alle weinten, nachdem ... .
6т. 8. Изберете подходящото глаголно време за даденото изречение.
  • Nachdem die Party ..., ging ich direkt nach Hause.
6т. 9. Изберете подходящото глаголно време за даденото изречение.
  • Ich ... Schulhefte, nachdem ich zu Hause angekommen war.
6т. 10. Изберете подходящото глаголно време за даденото изречение.
  • Nachdem du deine Hausaufgaben ..., kannst du spielen.
6т. 11. Изберете подходящото глаголно време за даденото изречение.
  • Sie ... nie etwas, nachdem sie ihre Zähne geputzt hat.
6т. 12. Кой е преводът на даденото изречение?
  • След като си легнах, четох половин час.
11т. 13. Попълнете Plusquamperfekt или Perfekt на дадените глаголи lachen и sterben.
11т. 14. Попълнете глаголите laufen  и trainieren в подходящото глаголно време така, че изречението да се отнася до настоящия момент.  
11т. 15. Попълнете глаголите einschlafen и lesen в подходящото глаголно време така, че изречението да се отнася до минал момент.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!