new-logo

Тест: Изречения с nachdem

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Правилно ли е изписан съюзът?
  • nachdem
2
Вярно ли е, че "nachdem" означава "след това"?
3
Вярно ли е, че произнасяме "nachdem" с ударение на втората сричка?
4
Едновременно ли протичат действията в главното изречение и подчиненото изречение, свързани с nachdem?
5
Винаги ли разделяме главното и подчиненото изречение, свързани със съюза nachdem, със запетая?
6
Подредете частите на главното изречение.
  • Nachdem wir das erfahren hatten, ... .
7
Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Alle weinten, nachdem ... .
8
Изберете подходящото глаголно време за даденото изречение.
  • Nachdem die Party ..., ging ich direkt nach Hause.
9
Изберете подходящото глаголно време за даденото изречение.
  • Ich ... Schulhefte, nachdem ich zu Hause angekommen war.
10
Изберете подходящото глаголно време за даденото изречение.
  • Nachdem du deine Hausaufgaben ..., kannst du spielen.
11
Изберете подходящото глаголно време за даденото изречение.
  • Sie ... nie etwas, nachdem sie ihre Zähne geputzt hat.
12
Кой е преводът на даденото изречение?
  • След като си легнах, четох половин час.
13
Попълнете Plusquamperfekt или Perfekt на дадените глаголи lachen и sterben.
14
Попълнете глаголите laufen  и trainieren в подходящото глаголно време така, че изречението да се отнася до настоящия момент.  
15
Попълнете глаголите einschlafen и lesen в подходящото глаголно време така, че изречението да се отнася до минал момент.

Описание на теста

Изключително ценна помощ в овладяването на словореда и тънкостите на съюза nachdem ще ви окаже онлайн тестто по немски език за ниво В1 "Изречения с nachdem". Ще тестваме дали сме усвоили словореда на подчиненото изречение и словореда на главното изречечение, дали можем да съчетаваме правилно глаголните времена, когато имаме изречение с nachdem. Ще се опитваме да разпознаем точния превод на изречение от типа на "След като се запознах с него, го попитах за жилището."

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се