Упражнение: Употреба на бъдеще време в текст


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „Употреба на бъдеще време в текст“ ще проверите знанията си  за бъдеще  време на глаголите в българския език. Ще затвърдите умението да използвате формите на глагола съм в бъдеще време. Ще тествате  уменията си за откриване на глаголи в бъдеще време в текст. Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Бъдеще време използваме когато действието трябва или може да се извърши преди момента на говоренето.
5т. 2. Бъдеще време на глагола откриваме с въпроса „Какво ще правим после?“.
5т. 3. Колко форми за бъдеще време има спомагателният глагол съм?
5т. 4. На кой ред глаголът е в бъдеще време?
5т. 5. На кои редове няма глаголи в бъдеще време?
6т. 6. В кои изречения глаголите са в бъдеще време?
6т. 7. На кои редове глаголите са в първо лице, единствено число, бъдеще време?
6т. 8. В първото изречение глалогът е в бъдеще време, а във второто – в минало свършено време.
  • Балонът полетя над полята,  над горите и реката.
  • Утре ще прочета приказката „Читанката на Славето“ от Ангел Каралийчев.
6т. 9. Колко глагола в бъдеще време има в изречението?
  • Ще погледа моста, ще го измери, ще се засили и ще прескочи на другия бряг.
6т. 10. Свържете формите на глаголите в сегашно време  с формите им в бъдеще време.
6т. 11. Колко грешки има в текста?
  • Утре ще се обадя на Кирчо. Ще се срещнем  на ъгъла на нашата улица. Уговоряхме се да отидем на кино.
6т. 12. В кои изречения  са употребени  форми на спомагателния глагол съм в бъдеще време?
11т. 13. Подредете в указаната последователност формите на глагола бягам.
  • 1 л., ед. ч., бъд. вр.
  • 2 л., ед. ч., бъд. вр.
  • 1 л., мн. ч., бъд. вр.
  • 2 л., мн. ч., бъд. вр.
11т. 14. Попълнете липсващите глаголи в бъдеще време като ползвате: лежа, гледам, мечтая, съм, откривам.
11т. 15. Попълнете липсващите глаголи в бъдеще време. Ползвайте изкачвам, обхождам, разкривам,  дишам.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!