logo

Тест: Употреба на бъдеще време в текст

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бъдеще време използваме когато действието трябва или може да се извърши преди момента на говоренето.
2
Бъдеще време на глагола откриваме с въпроса „Какво ще правим после?“.
3
Колко форми за бъдеще време има спомагателният глагол съм?
4
На кой ред глаголът е в бъдеще време?
5
На кои редове няма глаголи в бъдеще време?
6
В кои изречения глаголите са в бъдеще време?
7
На кои редове глаголите са в първо лице, единствено число, бъдеще време?
8
В първото изречение глалогът е в бъдеще време, а във второто – в минало свършено време.
  • Балонът полетя над полята,  над горите и реката.
  • Утре ще прочета приказката „Читанката на Славето“ от Ангел Каралийчев.
9
Колко глагола в бъдеще време има в изречението?
  • Ще погледа моста, ще го измери, ще се засили и ще прескочи на другия бряг.
10
Свържете формите на глаголите в сегашно време  с формите им в бъдеще време.
11
Колко грешки има в текста?
  • Утре ще се обадя на Кирчо. Ще се срещнем  на ъгъла на нашата улица. Уговоряхме се да отидем на кино.
12
В кои изречения  са употребени  форми на спомагателния глагол съм в бъдеще време?
13
Подредете в указаната последователност формите на глагола бягам.
  • 1 л., ед. ч., бъд. вр.
  • 2 л., ед. ч., бъд. вр.
  • 1 л., мн. ч., бъд. вр.
  • 2 л., мн. ч., бъд. вр.
14
Попълнете липсващите глаголи в бъдеще време като ползвате: лежа, гледам, мечтая, съм, откривам.
15
Попълнете липсващите глаголи в бъдеще време. Ползвайте изкачвам, обхождам, разкривам,  дишам.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 3. клас „Употреба на бъдеще време в текст“ ще проверите знанията си  за бъдеще  време на глаголите в българския език. Ще затвърдите умението да използвате формите на глагола съм в бъдеще време. Ще тествате  уменията си за откриване на глаголи в бъдеще време в текст. Направете теста, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се