Упражнение: Бъдеще време на глагола


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „Бъдеще време на глагола“ ще проверите знанията си  за бъдеще  време на глаголите в българския език. Ще затвърдите умението да използвате  формите на глагола съм в бъдеще време. Ще тествате  уменията си за откриване  и използване на глаголи в бъдеще време. Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Глагол  в бъдеще време означава действие, което може или трябва да се  извърши след момента на говорене.
5т. 2. С кой въпрос откриваме  бъдеще време на глагола?
5т. 3. Бъдеще време се образува с помощта на частицата ще и сегашно време на глагола.
5т. 4. На кой ред глаголът е в бъдеще време?
5т. 5. На кои  редове няма глаголи в бъдеще време?
6т. 6. В първото изречение глаголът е в бъдеще време, а във второто е в минало свършено време.
  • Ще бъдете много внимателни при пресичане на улицата.
  • След  две години ще сме опитни моряци.
6т. 7. В кои изречения глаголите са в бъдеще време?
6т. 8. На кои редове глаголите са в трето лице, множествено число, бъдеще време?
6т. 9. Свържете формите на глагола желая в бъдеще време  със съответните  лице и число.
6т. 10. Колко грешки има в изречението?
  • Ще мине време и грозното патенце ще се превърне в красив лебед.
6т. 11. В кои изречения не са допуснати грешки?
6т. 12. Попълнете лисващите глаголи в изреченията.
11т. 13. Запишете глаголите в 3 л., ед. ч., бъд. вр.
11т. 14. Попълнете липсващите форми на спомагателния глагол съм в бъдеще време.
11т. 15. Попълнете липсващите глаголи в бъдеще време. Използвайте глаголите свършвам, помагам, отивам, слушам, ловя.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!