logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глагол  в бъдеще време означава действие, което може или трябва да се  извърши след момента на говорене.
2
С кой въпрос откриваме  бъдеще време на глагола?
3
Бъдеще време се образува с помощта на частицата ще и сегашно време на глагола.
4
На кой ред глаголът е в бъдеще време?
5
На кои  редове няма глаголи в бъдеще време?
6
В първото изречение глаголът е в бъдеще време, а във второто е в минало свършено време.
  • Ще бъдете много внимателни при пресичане на улицата.
  • След  две години ще сме опитни моряци.
7
В кои изречения глаголите са в бъдеще време?
8
На кои редове глаголите са в трето лице, множествено число, бъдеще време?
9
Свържете формите на глагола желая в бъдеще време  със съответните  лице и число.
10
Колко грешки има в изречението?
  • Ще мине време и грозното патенце ще се превърне в красив лебед.
11
В кои изречения не са допуснати грешки?
12
Попълнете лисващите глаголи в изреченията.
13
Запишете глаголите в 3 л., ед. ч., бъд. вр.
14
Попълнете липсващите форми на спомагателния глагол съм в бъдеще време.
15
Попълнете липсващите глаголи в бъдеще време. Използвайте глаголите свършвам, помагам, отивам, слушам, ловя.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 3. клас „Бъдеще време на глагола“ ще проверите знанията си  за бъдеще  време на глаголите в българския език. Ще затвърдите умението да използвате  формите на глагола съм в бъдеще време. Ще тествате  уменията си за откриване  и използване на глаголи в бъдеще време. Направете теста, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се