logo

Тест: Степенуване на степен. По-трудни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът \left ( 7^8 \right )^9 се записва като степен
2
Изразът 7^8.7^9  се представя като степен
3
Изразът 7^8:7^9 се представя като степен
4
Вярно ли е, че
  • едно естествено число, различно от 1, е просто, ако се дели само на 1 и на себе си ?
5
Вярно ли е, че
  • ако основите са равни и степенните показатели са равни, то степените са равни?
6
Какъв знак трябва да се постави в квадратчето, за да бъде вярно \left ( 5.2 \right )^3\square \left ( 5^2 \right )^3
7
Опростете и пресметнете \frac\left ( 24^3 \right )^3\left ( 24^2 \right )^4=
8
Опростете и пресметнете \frac\left ( 10^3 \right )^5\left ( 10^2.10^4 \right )^2=
9
Вярно ли е равенството  \left ( \frac364^2.3^3 \right )^3= \frac12^5
10
Опростете израза   \left ( \fraca^2.b5^2 \right )^3:\left ( \fraca.b^225 \right )^4=
11
Какъв знак за сравнение трябва да се постави на мястото на квадратчето, за да бъде вярно \frac12^2.\left ( b^2 \right )^324^2.a^2.b^6\square \left ( \frac12a \right )^2
12
Произведението  343.7^2.49^3.7  се представя като степен на просто число по следния начин
13
Намерете стойността на изразите A=\frac\left ( 4^2 \right )^9.6^4.12^2\left ( 8.4 \right )^3.\left ( 2^4 \right )^7.72 , B=\frac\left ( 3^2 \right )^34.3^2.3^4 и пресметнете \fracAB.  
14
Намерете неизвестното y , ако y^3.y^4=\frac4^3.722^2.3^2
15
Ако 3^2x+1=3^17 , то намерете x.

Описание на теста

В онлайн теста "Степенуване на степен. По-трудни задачи" по математика за 6. клас ще преговорите правилата за степенуване на степен, степенуване на произведение и степенуване на частно. Задачите от теста ще ви помогнат да упражните правилата, като ги използвате в задачи за опростяване и пресмятане стойност на изрази, сравняване на степени, намиране на неизвестна компонента. Решете теста, за станете майстори в задачите със степени. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се