Упражнение: Степенуване на степен. По-трудни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Степенуване на степен. По-трудни задачи" по математика за 6. клас ще преговорите правилата за степенуване на степен, степенуване на произведение и степенуване на частно. Задачите от теста ще ви помогнат да упражните правилата, като ги използвате в задачи за опростяване и пресмятане стойност на изрази, сравняване на степени, намиране на неизвестна компонента. Решете теста, за станете майстори в задачите със степени. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Изразът \left ( 7^{8} \right )^{9} се записва като степен
5т. 2. Изразът 7^{8}.7^{9}  се представя като степен
5т. 3. Изразът 7^{8}:7^{9} се представя като степен
5т. 4. Вярно ли е, че
  • едно естествено число, различно от 1, е просто, ако се дели само на 1 и на себе си ?
5т. 5. Вярно ли е, че
  • ако основите са равни и степенните показатели са равни, то степените са равни?
6т. 6. Какъв знак трябва да се постави в квадратчето, за да бъде вярно \left ( 5.2 \right )^{3}\square \left ( 5^{2} \right )^{3}
6т. 7. Опростете и пресметнете \frac{\left ( 24^{3} \right )^{3}}{\left ( 24^{2} \right )^{4}}=
6т. 8. Опростете и пресметнете \frac{\left ( 10^{3} \right )^{5}}{\left ( 10^{2}.10^{4} \right )^{2}}=
6т. 9. Вярно ли е равенството  \left ( \frac{36}{4^{2}.3^{3}} \right )^{3}= \frac{1}{2^{5}}
6т. 10. Опростете израза   \left ( \frac{a^{2}.b}{5^{2}} \right )^{3}:\left ( \frac{a.b^{2}}{25} \right )^{4}=
6т. 11. Какъв знак за сравнение трябва да се постави на мястото на квадратчето, за да бъде вярно \frac{12^{2}.\left ( b^{2} \right )^{3}}{24^{2}.a^{2}.b^{6}}\square \left ( \frac{1}{2a} \right )^{2}
6т. 12. Произведението  343.7^{2}.49^{3}.7  се представя като степен на просто число по следния начин
11т. 13. Намерете стойността на изразите A=\frac{\left ( 4^{2} \right )^{9}.6^{4}.12^{2}}{\left ( 8.4 \right )^{3}.\left ( 2^{4} \right )^{7}.72} , B=\frac{\left ( 3^{2} \right )^{3}}{4.3^{2}.3^{4}} и пресметнете \frac{A}{B}.  
11т. 14. Намерете неизвестното y , ако y^{3}.y^{4}=\frac{4^{3}.72}{2^{2}.3^{2}}
11т. 15. Ако 3^{2x%2B1}=3^{17} , то намерете x.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!