logo

Тест: Употреба на минало свършено време на глагола в текст

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глагол в минало свършено време означава, че действието е започнало и е завършено преди момента на говорене.
2
Минало свършено време на глагола се открива с въпроса „Какво направихме преди?“.
3
Коя е формата на спомагателния глагол съм  в 3 л., мн. ч., мин. св. вр.?
4
На кои редове глаголите са в минало свършено време?
5
Спомагателният глагол съм няма форми за минало свършено време.
6
В кои изречения са допуснати грешки?
7
На кои редове глаголите са в трето лице, единствено число, минало свършено  време (3 л., ед. ч., мин. св. вр.)?
8
Свържете формите на глагола летя  в минало свършено време със съответните  лице и число.
9
Колко грешки има в текста?
  • В сряда  времето е слънчево и топло и  Слави цял ден тича след топката.  Не му остана време за учене. В четвъртък момчето отвори учебника, разлисти няколко страници  и въздъхна тежко.
10
В кои изречения  не са допуснати грешки?
11
В кои изречения  са употребени  форми на спомагателния глагол съм в минало свършено време?
12
Създайте смислен текст като подредите в нужната последователност изреченията, в които има глаголи в минало свършено време.
13
Подредете глаголите в следната последователност в зависимост от формата им:
  • 1 л., ед. ч., мин. св. вр.
  • 2 л., ед. ч., мин. св. вр.
  • 1 л. мн. ч., мин. св. вр.
  • 2 л. мн. ч., мин. св. вр.
14
Попълнете пропуснатите глаголи в текста в минало свършено  време.
  • Ползвайте някои от глаголите бе, свиха, огласяха, пях, тичах.
15
Напишете формите на глагола чета както е указано.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 3. клас „Употреба на минало свършено време в текст“ ще проверите знанията си минало свършено време на глаголите в българския език и употребата  му в текст.  Ще усъвършенствате умението да разпознавате минало свършено време в текст. Ще затвърдите знанията си за употребата на  глагола съм в минало свършено време. Ще тествате  уменията си за откриване на глаголи в минало свършено време в текст. Направете теста, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се