Упражнение: Употреба на минало свършено време на глагола в текст


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „Употреба на минало свършено време в текст“ ще проверите знанията си минало свършено време на глаголите в българския език и употребата  му в текст.  Ще усъвършенствате умението да разпознавате минало свършено време в текст. Ще затвърдите знанията си за употребата на  глагола съм в минало свършено време. Ще тествате  уменията си за откриване на глаголи в минало свършено време в текст. Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Глагол в минало свършено време означава, че действието е започнало и е завършено преди момента на говорене.
5т. 2. Минало свършено време на глагола се открива с въпроса „Какво направихме преди?“.
5т. 3. Коя е формата на спомагателния глагол съм  в 3 л., мн. ч., мин. св. вр.?
5т. 4. На кои редове глаголите са в минало свършено време?
5т. 5. Спомагателният глагол съм няма форми за минало свършено време.
6т. 6. В кои изречения са допуснати грешки?
6т. 7. На кои редове глаголите са в трето лице, единствено число, минало свършено  време (3 л., ед. ч., мин. св. вр.)?
6т. 8. Свържете формите на глагола летя  в минало свършено време със съответните  лице и число.
6т. 9. Колко грешки има в текста?
  • В сряда  времето е слънчево и топло и  Слави цял ден тича след топката.  Не му остана време за учене. В четвъртък момчето отвори учебника, разлисти няколко страници  и въздъхна тежко.
6т. 10. В кои изречения  не са допуснати грешки?
6т. 11. В кои изречения  са употребени  форми на спомагателния глагол съм в минало свършено време?
6т. 12. Създайте смислен текст като подредите в нужната последователност изреченията, в които има глаголи в минало свършено време.
11т. 13. Подредете глаголите в следната последователност в зависимост от формата им:
  • 1 л., ед. ч., мин. св. вр.
  • 2 л., ед. ч., мин. св. вр.
  • 1 л. мн. ч., мин. св. вр.
  • 2 л. мн. ч., мин. св. вр.
11т. 14. Попълнете пропуснатите глаголи в текста в минало свършено  време.
  • Ползвайте някои от глаголите бе, свиха, огласяха, пях, тичах.
11т. 15. Напишете формите на глагола чета както е указано.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!