Упражнение: El artículo. Кога не членуваме?


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху El artículo. Кога не членуваме? може да проверите знанията си за членуването в испанския език, както и за неговите особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Не се поставя член пред собствени имена.
5т. 2. Поставя ли се член при обръщение към даден човек?
5т. 3. Необходимо е да поставяте член, когато изброявате.
5т. 4. Ако правите възклицание, ще употребите ли член?
5т. 5. В случаите на устойчиви съчетания на съществително име с глагол, не се поставя определителен член.
6т. 6. Свържете изразите с техните значения.
6т. 7. Ако имате устойчиви съчетания на съществително име с предлог, тогава поставяте член.
6т. 8. Свържете изразите с техните значения.
6т. 9. Не трябва да поставяте член и пред обстоятелствени изрази за начин, които са съществителни имена и с предлога:
6т. 10. Не е необходимо да поставяте член член пред съществително име, което е в комбинация с глагол и този глагол е употребен безлично.
6т. 11. В случаите, в които имате съществително име и то е част от именно сказуемо, което назовава различни неща като роднинска връзка, националност, професия и др., то тогава се поставя член.
6т. 12. Ако съществителното име се прилага по обособен начин и дава допълнителна информация за вършителя на действието, т.е. пояснява го, тогава не е необходимо да се употребява член.
11т. 13. Попълнете праните места.
11т. 14. Попълнете праните места, като се водите от следното изречение:
  • Семейство Ернандес има два домашни любимеца в своя апартамент.
11т. 15. Попълнете праните места, като се водите от следното изречение:
  • Имаше само два клиента в супермаркета.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!