Упражнение: El artículo. Особености на неопределителния член.


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху El artículo. Особености на неопределителния член. може да проверите знанията си за членуването в испанския език, както и за неговите особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се нарича неопределителния член в испанския език?
5т. 2. Кои са формите за мъжки род на неопределителният член в испанския език?
5т. 3. Кои са формите за женски род на неопределителният член в испанския език?
5т. 4. Неопределителният член се поставя пред съществително име.
5т. 5. Какво означава unas mariposas?
6т. 6. Съществителните от женски род, които започват с ударено а- или ha-, се използват с определителния член за м. р., ед. ч. el, когато са в:
6т. 7. Променят ли рода си съществителните от женски род, които започват с ударено а- или ha-, се използват с определителния член за м. р., ед. ч. el, когато са в единствено число?
6т. 8. Съществителните от женски род, които започват с ударено а- или ha-, се употребяват с неопределителния член за м. р., ед. ч. un, когато са в единствено число, но не променят рода си.
6т. 9. Можем ли да превеждаме неопределителния член като числително име?
6т. 10. Можем ли да превеждаме неопределителния член като неопределително местоимение?
6т. 11. Не е възможно изобщо да не се наложи да превеждате определителния член.
6т. 12. Какво означава multa?
11т. 13. Попълнете празните места.
11т. 14. Попълнете празните места.
11т. 15. Попълнете празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!