Упражнение: El artículo. Особености на определителния член.


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху El artículo. Особености на определителния член. може да проверите знанията си за членуването в испанския език, както и за неговите особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Членът в испанския език се нарича:
5т. 2. Има ли случаи, в които съществителни имена се употребяват с член?
5т. 3. Служебна дума ли е членът в испанския език?
5т. 4. Членът в испанския език не дава информация за рода и числото.
5т. 5. Колко вида може да бъде членът в испанския език?
6т. 6. Посочете какъв вид член съществува в испанския език.
6т. 7. Кои са формите на определителния член за мъжки род?
6т. 8. Кои са формите на определителния член за женски род?
6т. 9. Определителният член за среден род няма форма за ед.ч.
6т. 10. Коя е формата на определителния член за среден род, единствено число?
6т. 11. Винаги поставяме формите на определителния член преди съществителното име.
6т. 12. Носят ли ударение формите на определителния член?
11т. 13. Попълнете липсващата дума.
11т. 14. Попълнете липсващата дума.
11т. 15. Попълнете липсващата дума, като използвате предлог и определителен член.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!