new-logo

Тест: Използване на калкулатор и десетични дроби. Приложение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Извършете действията с помощта на електронен калкулатор: 5,1396:0,15
2
Пресметнете стойността на израза A=a.0,67+768,398, ако a=1289,0896. На колко е равен изразът A, закръглен с точност до 0,01?
3
Вярно ли е, че частното  0,37:0,6, закръглено с точност до 0,01, е приблизително равно на 0,62?
4
Как се означава десетичната запетая на електронен калкулатор?
5
Кое число е въведено с калкулатора?
  • Клавишът C изчиства паметта, преди да се въведе числото.
6
Пресметнете с калкулатор израза 0,6.137,52:18 и закръглете с точност до 0,1.
7
Свържете всяка задача с отговора ѝ, пресметнат с калкулатор.
8
Иван и седем негови приятели си купили бонбони за 3,76 лв. По колко е дал всеки?
9
Подредете сладоледите по цена, започвайки от най-евтиния.
  • Изчислете с калкулатор цената на 1g от всеки сладолед.
10
Ако 1 миля =1,609km, на колко километра са равни 34,5 мили? Пресметнете с точност до 0,01.
11
Валутния курс на щатския долар е 1,7176 лв. за 1 долар за курс "купува" и 1,7181 лв. за курс "продава". Намерете с точност до 0,01 колко лева ще получите за 320 долара и колко лева ще платите за 250 долара?
12
Една лотарийна печалба от 7000 била разделена поравно между трима души. По колко лева е получил всеки човек? Закръглете отговора до стотинка.
13
От 745dka добили 425t пшеница, а от друг съседен блок с площ 620dka - 410t пшеница. От кой блок добивът от декар е по-голям - от първия, или от втория?
14
 
  • 1 инч = 2, 54 cm
15
През месец юли таксиметрова фирма работи при следните условия:
  • начална такса - 1,09 лв.
  • пробег 1km - 0,75 лв. (дневна тарифа)
  • престой 1 min - 0,25 лв.
Каква сума трябва да заплати г-н Георгиев, ако е изминал 4,37km и е направил престой 1 минута? Отговора закръглете до стотинки.  

Описание на теста

С това онлайн упражнение по математика за 5. клас ще се научите да използвате калкулатор за пресмятане на изрази с десетични дроби. Ще ви обърнем специално внимание на реда на математическите действия, както и на самите знаци на математическите действия, вградени в калкулатора. Многообразните задачи ще допринесат за мотивирането ви самостоятелно да търсите информация от различни източници и за учене чрез практика. Решавайте и практикувайте докато се забавлявате!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се