new-logo

Тест: Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Редът на относителна активност на металите (РОАМ) показва дали една реакция между метал и воден разтвор на киселина или сол може да протече .
2
В РОАМ:
3
В РОАМ металите вдясно от водорода могат да го изместят от неговите съединения.
4
Редукционните свойства на металите и окислителните свойства на йоните им са противоположни - колкото по-силен редуктор е един метал, толкова по-слаб окислител са йоните му.
5
Посочете вярното твърдение.
6
За кои реакции важи РОАМ?
7
Във воден разтвор основите се дисоциират до водородни атоми, които могат да бъдат изместени от метали, намиращи се вляво от водорода в РОАМ.
8
Кои от следните реакции са възможни?  
9
За метала А знаете, че може да реагира с вода при обикновени условия. Къде в РОАМ се намира този метал?
10
Попълнете празните места в текста като използвате част от дадените думи:
  • окислител, редуктор, индуктор, приема, отдава, индуцира
11
Подредете следните метали по намаляваща окислителна способност.  
12
В кой ред са посочени само метали, които могат да реагират с вода при обикновени условия?  
13
Подредете следните метали по намаляваща редукционна способност.
  • Hg, K, Al
14
Коя от следните реакции е невъзможна?  
15
Метал 1 е по-силен редуктор от метал 2 и може да реагира с вода при обикновени условия. Метал 2 може да измести метал 3 от негова сол, както и водорода при реакция със солна киселина. Разполагате с металите Fe, Na, Cu. Срещу всяко число напишете символа на съответния метал.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8.клас на тема "Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити", чрез който ще проверите знанията си за окислително-редукционните процеси. Можете ли да определяте активността на металите спрямо положението им в РОАМ? А знаете ли как да разберете дали един метал може да реагира с вода и киселини? Ако се затруднявате с отговорите на тези въпроси направете нашия тест и ще допълните пропуснатите знания. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се