Упражнение: Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8.клас на тема "Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити", чрез който ще проверите знанията си за окислително-редукционните процеси. Можете ли да определяте активността на металите спрямо положението им в РОАМ? А знаете ли как да разберете дали един метал може да реагира с вода и киселини? Ако се затруднявате с отговорите на тези въпроси направете нашия тест и ще допълните пропуснатите знания. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Редът на относителна активност на металите (РОАМ) показва дали една реакция между метал и воден разтвор на киселина или сол може да протече .
5т. 2. В РОАМ:
5т. 3. В РОАМ металите вдясно от водорода могат да го изместят от неговите съединения.
5т. 4. Редукционните свойства на металите и окислителните свойства на йоните им са противоположни - колкото по-силен редуктор е един метал, толкова по-слаб окислител са йоните му.
5т. 5. Посочете вярното твърдение.
6т. 6. За кои реакции важи РОАМ?
6т. 7. Във воден разтвор основите се дисоциират до водородни атоми, които могат да бъдат изместени от метали, намиращи се вляво от водорода в РОАМ.
6т. 8. Кои от следните реакции са възможни?  
6т. 9. За метала А знаете, че може да реагира с вода при обикновени условия. Къде в РОАМ се намира този метал?
6т. 10. Попълнете празните места в текста като използвате част от дадените думи:
  • окислител, редуктор, индуктор, приема, отдава, индуцира
6т. 11. Подредете следните метали по намаляваща окислителна способност.  
6т. 12. В кой ред са посочени само метали, които могат да реагират с вода при обикновени условия?  
11т. 13. Подредете следните метали по намаляваща редукционна способност.
  • Hg, K, Al
11т. 14. Коя от следните реакции е невъзможна?  
11т. 15. Метал 1 е по-силен редуктор от метал 2 и може да реагира с вода при обикновени условия. Метал 2 може да измести метал 3 от негова сол, както и водорода при реакция със солна киселина. Разполагате с металите Fe, Na, Cu. Срещу всяко число напишете символа на съответния метал.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!