Упражнение: Употреба на сегашно време в текст


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „Употреба на сегашно време в текст“ ще проверите знанията си сегашното време на глаголите. Ще затвърдите умението да откривате  в текст глаголите в сегашно време.  Ще тествате знанията си за сегашно време на спомагателния глагол съм. Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Когато глаголът е в сегашно време,  действието се извършва в момента на говорене.
5т. 2. Глаголът съм е спомагателен глагол.
5т. 3. На кой ред глаголът е в сегашно време?
5т. 4. На кой ред не е записана форма на спомагателния глагол съм?
5т. 5. Глаголът съм не се променя по лице и число.
6т. 6. Колко са глаголите в текста?
6т. 7. Свържете частите на изреченията.
6т. 8. В кои изречения са допуснати грешки?
6т. 9. Колко грешки са допуснати в изречението?
6т. 10. Колко са глаголите в сегашно време в изречението?
6т. 11. В кои изречения не са употребени форми на спомагателния глагол съм?
6т. 12. В изречението всички глаголи са в 1 л., ед. ч. , сег. вр.
  • Поглеждам през прозореца към  пустия двор и виждам, че там  подскачат врабчета и си търсят храна.
11т. 13. Попълнете пропуснатите глаголи  в текста  в сегашно време. Използвайте глаголите потеглям, напускам, набирам, потраквам.
11т. 14. Попълнете липсващите форми на спомагателния глагол съм.
11т. 15. Свържете всяка от формите на спомагателния глагол съм с лицето, числото и времето ѝ.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!