logo

Тест: Употреба на сегашно време в текст

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато глаголът е в сегашно време,  действието се извършва в момента на говорене.
2
Глаголът съм е спомагателен глагол.
3
На кой ред глаголът е в сегашно време?
4
На кой ред не е записана форма на спомагателния глагол съм?
5
Глаголът съм не се променя по лице и число.
6
Колко са глаголите в текста?
7
Свържете частите на изреченията.
8
В кои изречения са допуснати грешки?
9
Колко грешки са допуснати в изречението?
10
Колко са глаголите в сегашно време в изречението?
11
В кои изречения не са употребени форми на спомагателния глагол съм?
12
В изречението всички глаголи са в 1 л., ед. ч. , сег. вр.
  • Поглеждам през прозореца към  пустия двор и виждам, че там  подскачат врабчета и си търсят храна.
13
Попълнете пропуснатите глаголи  в текста  в сегашно време. Използвайте глаголите потеглям, напускам, набирам, потраквам.
14
Попълнете липсващите форми на спомагателния глагол съм.
15
Свържете всяка от формите на спомагателния глагол съм с лицето, числото и времето ѝ.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 3. клас „Употреба на сегашно време в текст“ ще проверите знанията си сегашното време на глаголите. Ще затвърдите умението да откривате  в текст глаголите в сегашно време.  Ще тествате знанията си за сегашно време на спомагателния глагол съм. Направете теста, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се