Упражнение: Сегашно време на глагола


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „Сегашно време на глагола“ ще проверите знанията си за сегашното време на глаголите  в българския език. Ще затвърдите умението да си служите със спомагателния глагол съм.  Ще тествате  уменията си за правилната  употреба на глаголите в сегашно  време. Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Глаголите се променят по лице, число и време.
5т. 2. Глаголът съм  не е спомагателен глагол.
5т. 3. При сегашно време на глагола  действието се извършва в момента на говоренето.
5т. 4. Как се променят глаголите?
5т. 5. На кой ред глаголите са в сегашно време?
6т. 6. На кои редове глаголите са в трето лице, единствено число, сегашно време (3 л., ед. ч., сег. вр.)?
6т. 7. На кои редове са записани форми на глагола съм?
6т. 8. В кои изречения  са употребени  форми на спомагателния глагол съм?
6т. 9. Колко грешки са допуснати в изречението?
  • Змеят са впечатляващо голям и е много силен. 
6т. 10. Свържете всеки глагол в сегашно време с лицето и числото му.
6т. 11. В кое лице и число са глаголите в  откъса от стихотворението на Н. Вапцаров?
6т. 12. Колко са глаголите  в текста?    
11т. 13. Напишете спомагателния глагол съм както е указано:
11т. 14. Попълнете пропуснатите форми на спомагателния глагол съм в текста.
11т. 15. Попълнете пропуснатите глаголи в популярното детско стихотворение на М. Митов „Знамето ни е трицветно“.
  • Използвайте подходящи форми на глаголите съм, обичам, държа.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!