logo

Тест: Сегашно време на глагола

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголите се променят по лице, число и време.
2
Глаголът съм  не е спомагателен глагол.
3
При сегашно време на глагола  действието се извършва в момента на говоренето.
4
Как се променят глаголите?
5
На кой ред глаголите са в сегашно време?
6
На кои редове глаголите са в трето лице, единствено число, сегашно време (3 л., ед. ч., сег. вр.)?
7
На кои редове са записани форми на глагола съм?
8
В кои изречения  са употребени  форми на спомагателния глагол съм?
9
Колко грешки са допуснати в изречението?
  • Змеят са впечатляващо голям и е много силен. 
10
Свържете всеки глагол в сегашно време с лицето и числото му.
11
В кое лице и число са глаголите в  откъса от стихотворението на Н. Вапцаров?
12
Колко са глаголите  в текста?    
13
Напишете спомагателния глагол съм както е указано:
14
Попълнете пропуснатите форми на спомагателния глагол съм в текста.
15
Попълнете пропуснатите глаголи в популярното детско стихотворение на М. Митов „Знамето ни е трицветно“.
  • Използвайте подходящи форми на глаголите съм, обичам, държа.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 3. клас „Сегашно време на глагола“ ще проверите знанията си за сегашното време на глаголите  в българския език. Ще затвърдите умението да си служите със спомагателния глагол съм.  Ще тествате  уменията си за правилната  употреба на глаголите в сегашно  време. Направете теста, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се