Упражнение: Степенуване на частно. По-трудни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Степенуване на частно. По-трудни задачи" по математика за 6. клас ще проверите справяте ли се със задачите от степенуване на частно. Можете ли да прилагате правилото за степенуване на частно така, че рационално да намирате стойността на даден израз. Задачите от теста ще ви помогнат да упражните правилата за степенуване на произведение и частно и да станете майстори в решаването на задачи от този тип. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Представете като степен 18^4:\frac6^45^4=
5т. 2. Представете като степен 9^7:\frac3^78^7=
5т. 3. Пресметнете 0,1^2:0,2^2=
5т. 4. Представете като степен \frac54^345^3=
5т. 5. Представете като степен \left ( \frac53 \right )^5:\left ( 2\frac79 \right )^5=
6т. 6. Пресметнете по рационален начин  \frac7.0,21^20,07^2
6т. 7. Пресметнете по рационален начин  \left ( \frac0,3^22,1^2 .7^3\right )=
6т. 8. Пресметнете рационално  \frac0,6^100,12^10:\left ( \left ( 2\frac12 \right )^9.2^9 \right )
6т. 9. Пресметнете \left ( 2^6-2^4.3 \right )^2=
6т. 10. Пресметнете \left ( \frac3^3.4-3^46^2-5.6 \right )^2=
6т. 11. Намерете стойността на израза \frac5^2.6^2+5^2.66^2.5^2+6.5
6т. 12. Намерете стойността на израза \frac2.5^11-7.5^102^6.5^10-7^2.5^10
11т. 13. За коя стойност на n равенството 56^5:8^5=n^5 ще бъде вярно ?
11т. 14. За коя стойност на n равенството \frac3^2.n+13^n+1=\frac2433^2 ще бъде вярно ?
11т. 15. За коя стойност на n равенството   \left ( \frac7^3.7^2343 \right )^n=\frac77^411^4 ще бъде вярно ?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!