logo

Тест: Златният век на старобългарската култура

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Периодът ІХ – Х век от историята на българската култура е наречен „Златен век“.
2
Кои са най-големите културни и книжовни центрове по време на Златния век?
3
Кой български книжовник НЕ е от Светите Седмочисленици?
4
Как се нарича произведението на Йоан Екзарх, в което са представени знания по астрономия, за природата и за човешкото тяло?
5
Мисията на Кирил и Методий във Великоморавия е продиктувана от съперничеството между Папството и Византия за влияние в славянските държави.
6
Каква дейност са извършвали книжовниците в периода на Златния век?
7
Коя информация за България в периода ІХ – Х век е вярна?
8
Попълни пропуснатото.
  • Ключови думи: Великоморавия, Византия, Русия, кирилица, глаголица
9
Кои са най-важните предпоставки за културния разцвет на България, наречен Златен век?
10
Коя информация за Златната църква във Велики Преслав е вярна?
11
Свържи изображенията и информацията за Златния век, която ни дават.
12
  • Коя е вярната информация, която ни дава изображението?
13
Попълни липсващите думи в документа.
14
„Когато някой... дойде отдалеч към придворните кули на княжеския дворец и ги види, той се чуди... Ако ли пък му се случи да види княза, седнал в мантия, обшита с бисер, със златен наниз на шията, с гривни на ръцете, препасан с кадифен пояс и с увиснал на бедрото меч...“
  • От кое произведение на Йоан Екзарх е текстът?
  • Отговори само с името на произведението без да използваш кавички.
15
  • Кой светец е изобразен на иконата от Преславската керамична школа?
  • Отговори само с двете имена на личността.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 6. клас ще провериш знанията си за Златния век на българската култура. Кои са предпоставките за този забележителен културен подем? Кои са първите книжовни школи в България и какво е мястото на Преслав сред тях? Кои са Светите Седмочисленици и кой ги приема в България? Какво знаеш за произведенията на Йоан Екзарх "Шестоднев" и "Небеса"? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се