logo

Тест: Разпределително свойство на делението с десетични дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от изброените свойства е разпределително?
2
Вярно ли е, че \left ( a+b \right ):c=a:c-b:c
3
Пресметнете рационално: 12,25:3,5+1,225:3,5.
4
Кой знак трябва да се постави на мястото на \square между двата израза? 12,48:2,4-8,64:2,4\square \left ( 12,48+8,64 \right ):2,4
  • Пресметнете поотделно двата израза и ги сравнете.
 
5
Кое число се получава, като разделим сбора на числата 1,65 и 8,35 на числото 0,5?
6
Свържете всеки от изразите с неговото решение.
7
Пресметнете стойността на израза A=a:b, ако a=61,2b=3.
8
Подредете изразите по големина, започвайки от най-малкия.
9
Пресметнете рационално \left ( 12,5:0,5-1,5:0,5 \right ).0,5.
10
Колко струват три кифли по 1,40 лв. и три сока по 85 ст.?
11
Подредете по големина изразите, пресметнати с точност до 0,01, започвайки от най-големия.
12
Намерете стойността на израза 46,7+\left ( 4,59-2,46 \right ):3.
13
Пресметнете 195:0,125+1:0,125.
14
Ако a*b=\left ( a+b \right ):0,3, пресметнете 1,25*6,4. Упътване: Използвайте формулата от условието на задачата.
15
Автомобил изминал 190km за 2h, а камион изминал 140km за същото време. С колко скоростта на автомобила е по-голяма от скоростта на камиона?

Описание на теста

С това онлайн упражнение по математика за 5. клас ще проверите и затвърдите знанията си за разпределителното свойство на делението относно събирането и изваждането. С подходящи задачки ще ви помогнем да откриете пътя на рационалното смятане в математиката. Ще се научите да преценявате с кое свойство се постига най- лесно пресмятане на десетичните дроби. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се