Упражнение: Окислително - редукционни процеси


Описание на упражнението

Супер интересен онлайн тест по химия за 8.клас на тема "Окислително-редукционни процеси", с който ще проверите дали сте разбрали какво представляват тези процеси. Запомнихте ли кои вещества са редуктори и кои окислители? Чрез забавните въпроси ще се упражните да изразявате процесите на редукция и окисление и ще се подготвите отлично за изпитване в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Окислително-редукционните процеси протичат:
5т. 2. За да премине от Al^0 в Al^3^+, алуминият трябва:
5т. 3. В реакцията 2Al+3Br2--> 2AlBr3 окислител е алуминият.
5т. 4. В окислително-редукционни процеси металът винаги:
5т. 5. Окисление и редукция винаги протичат заедно.
6т. 6. Колко електрона трябва да приеме един атом бром Br, за да достигне стабилното си  8e^- състояние?
6т. 7. Редукторът винаги се окислява.
6т. 8. Подредете частите на изречението, така че да се получи вярно твърдение.
6т. 9. Колкото по-лесно отдава електрони един метал, толкова:
6т. 10. Попълнете празните места като използвате част от дадените думи:
  • два, три, четири, редуцира, окислява, индуцира
6т. 11. Как може да разберете колко електрона ще отдаде един метал?
6т. 12. Дадено е уравнението 2H^+Cl^- +Zn^0--> H2^0 +Zn^2^+Cl2^- . Определете кой е редукторът и кой е окислителят.
11т. 13. Свържете правилно термините, с техните определения.
11т. 14. Като разполагате с Периодичната система, определете колко електрона има във външния си електронен слой всеки от следните метали.
  • Използвайте САМО арабски цифри.
11т. 15. Допишете, така че да се получат верни уравнения на окислително-редукционния процес.
  • За знак на умножение използвайте точка.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!