new-logo

Тест: Първи признак за еднаквост на триъгълници. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В дадената формулировка на първи признак за еднаквост на триъгълници липсва част от текста: Два триъгълника са еднакви по първи признак, ако имат съответно равни...
2
На чертежа равните страни и равните ъгли са оцветени с един и същ цвят. Кои два триъгълника са еднакви по първи признак?
3
Коя двойка триъгълници са еднакви по първи признак съгласно данните от чертежите?
4
За  \bigtriangleup ABC и \bigtriangleup MNP е дадено, че:
 • \sphericalangle A=\sphericalangle M
 •  AC=MP.
 • За да са еднакви \bigtriangleup ABC  и \bigtriangleup MNP по първи признак, трябва да е изпълнено и условието:
5
В триъгълник ABC CM е височина.
 • Тогава можем да запишем:
 • \measuredangle AMC=\measuredangle BMC=90°
 • CM (обща страна)
 • Кое равенство трябва да е изпълнено, че \bigtriangleup AMC и \bigtriangleup BMC да са еднакви по първи признак?
6
На чертежа отсечките AB и CD се пресичат в точка М и точка М е среда на всяка от тях.
 • Кое от дадените твърдения е вярно?
7
За \Delta MNP от чертежа е дадено, че MP=10 cm, PN=6 cm , MN=12 cm
 • Ако \sphericalangle PMN=\sphericalangle QNM и MP=NQ, кое от твърденията НЕ е вярно?
8
На чертежа точка C е среда на AD, a отсечките AB и DE са успоредни и равни.
 • Ако ∠BAC е прав и  ∠BCE=96°, намери големината на  ∠DCE.
9
На чертежа a\parallel bAE=24\, cm , точка C е среда на AE и AB=CD=9\, cm.
 • Ако PABC=32\, cm, намери дължината на отсечката DE.
10
На чертежа отсечките AB и CD са равни и се пресичат в точка О като AO=CO.
 • Ако ∠AOD=130° и ∠OAD=35°, на колко градуса е равен   ∠CBO?
11
На чертежа AM=CM, BM=DM (AM\neq MB). Кое твърдение НЕ е вярно?
12
На чертежа \sphericalangle ACD=\sphericalangle BCD=135^\circ,  \sphericalangle AOC=110^\circ и  AC=BC.
 • Градусната мярка на \sphericalangle CBO е:
13
На чертежа AC е ъглополовяща на ∠BAD и AB=AD.
 • Ако AC=11 cm и периметърът на ΔABC e 28 cm, намери обиколката на четириъгълника ABCD.
14
 • За да измерят разстоянито между две точки А и В, между които има преграда (езеро), Марти и чичо Митко избрали точка О, от която може да се стигне до А и В.
 • На продължението на отсечките АО и ВО намерили точките D и С, така че AO=DO и BO=CO. Чичо Митко измерил разстоянието СD, а Марти доказал, че CD=AB.
 • Попълни, така че доказателството на Марти да е вярно.
15
На чертежа OA=OB и OC=OD и ∠AOC=∠BOD. За да бъдат  ΔAOD и ΔBOC еднакви по първи признак трябва да бъдат изпълнени условията:
 1. OA=OB
 2. OC=OD
 3. ...

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил формулировката и приложението на „Първи признак за еднаквост на триъгълници”. Какво означава два триъгълника да са еднакви? Кои елементи от един триъгълник трябва да са съответно равни на елементи от друг триъгълник, за да е налице първи признак за еднаквост? Как да откриваме съответно равните страни и ъгли в нашите чертежи? Направи този онлайн тест и не само ще станеш по-уверен в часовете по математика, но и ще се убедиш колко лесни са тези задачи! След това продължаваме с още признаци за еднаквост на триъгълници!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (47)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се