Упражнение: Югоизточен район - географско положение и природна среда


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Югоизточен район - географско положение и природна среда" по география за 10 клас ще проверите знанията си за природата на района. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на географското положение и природната среда. Ще демонстрирате умение за установяване на връзки между природните дадености и стопанската дейност на хората. Ще имате възможността да локализирате географски обекти от района на географска карта, както и да разпознавате полезните изкопаеми по условния им знак. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя природна особеност е предимство за икономическото развитие на Югоизточен район на България ?
5т. 2. Югоизточният район НЕ граничи с:
5т. 3. Кой от посочените европейски коридори пресича едновременно Югозападния, Южния централен и Югоизточния район?
5т. 4. Природногеографското положение на Югоизточен район на България  може да се определи като:
5т. 5. Коя котловина НЕ е част от Югоизточния район?
6т. 6. Въглищата, които се добиват край Бургас, са:
6т. 7. Свържете находищата на полезни изкопаеми с вида на полезното изкопаемо, добивано в тях:
6т. 8. Кой тип климат НЕ се среща в Югоизточния район?
6т. 9. На коя река са построени язовирите "Копринка" и "Жребчево" ?
6т. 10. Кое е вярното твърдение за разпространението на жълтоземните почви в Югоизточен район на България?
6т. 11. В Югоизточния район се намира най-старият резерват в България. Той е:
6т. 12. Като имате предвид какви са природните дадености в района, дайте примери къде е най-подходящо да се извършват следните стопански дейности:
11т. 13. На картата с цифри са обозначени някои от релефните форми в района. Свържете цифрите с имената на формите:
11т. 14. Разпознайте вида на полезното изкопаемо по условния му знак:
11т. 15. На картата с цифри са обозначени някои от релефните форми в района. Свържете цифрите с имената на формите:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!