logo

Тест: Преминаване от една мерна единица в друга

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко mm има 1 dm?
2
Колко dm  са 3, 28 m?
3
Вярно ли е, че  64,5: 100 = 64,5.0,01?
4
Колко килограма са 45 g?
5
На колко е равен 1 m?
6
Колко ст. има 3,02 лв?
7
Превърнете 17,28 dm в m и mm.
8
Превърнете в стотинки 2 лв. и 7 ст.
9
Запишете скоростта 36 km/h в m/h и в m/min.
10
Подредете по големина мерките, започвайки от най-малката.
11
Колко dm са 4 m 4 cm?
12
Свържете всяка мярка със съответната ѝ в cm.
13
Колко m са 17 km 36 m?
14
Колко m/s са 108 km/h?
15
Запишете 17 dm 5 mm в cm.

Описание на теста

С това онлайн упражнение за 5. клас ще се упражните в намиране на кратни мерни единици за дължина, лицемаса и пари, които се използват за преминаване от една мерна единица в друга. Чрез предложените задачи ще затвърдите правилата за умножение и деление на естествени числа и десетични дроби с 10, 100, 1000. Ще попадате в практически ситуации, като покупки и продажби. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се