logo

Тест: Кога пишем s, ss и ß?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете правилния отговор.
  • Esszet наричаме ...
2
Вярно ли е, че ss и ß се произнасят еднакво: като С в думата "сила"?
3
В началото на думата никога не могат да стоят ...
  • Посочете двата правилни отговора.
4
Има ли разлика в значението между das и dass?
5
Вярно ли е, че ако на клавиатурата не откриваме ß, тогава го заменяме с S?
6
Гласната U в дадената дума е кратка. Как трябва да се напише думата?
7
Вярно ли е, че в двете думи ударената гласна A e кратка?
  • Maße - Masse
8
В една от думите не е правилно изписването с ss. Посочете тази дума.
9
Попълнете dass или das.
10
Попълнете ss или s.
11
Гласната A е дълга и чуваме С като в българската дума "маса".
  • Как се пише думата?
12
В кои думи произнасяме З като в българската дума "зима"?
13
На кой ред и трите думи са написани правилно?
14
На кой ред и трите думи са написани правилно?
15
Кой ред съдържа само правилни форми на глагола wissen?

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А1 "Кога пишем s, ss и ß?" ви предлага разнообразни задачи, които да проверят дали сте усвоили разликите и приликите между s, ss и ß. Какво знаем за гласната, която стои пред s, ss и ß - еднакво ли се произнася тя и в трите случая? Коя от буквите не може да стои след двугласна като ei, au, äu? Могат ли и трите букви да стоят в началото на думата? И разбира се, има и задача, която да провери дали разпознавате грешната употреба на ss и ß.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се