Упражнение: Кога пишем s, ss и ß?


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Кога пишем s, ss и ß?" ви предлага разнообразни задачи, които да проверят дали сте усвоили разликите и приликите между s, ss и ß. Какво знаем за гласната, която стои пред s, ss и ß - еднакво ли се произнася тя и в трите случая? Коя от буквите не може да стои след двугласна като ei, au, äu? Могат ли и трите букви да стоят в началото на думата? И разбира се, има и задача, която да провери дали разпознавате грешната употреба на ss и ß.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете правилния отговор.
  • Esszet наричаме ...
5т. 2. Вярно ли е, че ss и ß се произнасят еднакво: като С в думата "сила"?
5т. 3. В началото на думата никога не могат да стоят ...
  • Посочете двата правилни отговора.
5т. 4. Има ли разлика в значението между das и dass?
5т. 5. Вярно ли е, че ако на клавиатурата не откриваме ß, тогава го заменяме с S?
6т. 6. Гласната U в дадената дума е кратка. Как трябва да се напише думата?
6т. 7. Вярно ли е, че в двете думи ударената гласна A e кратка?
  • Maße - Masse
6т. 8. В една от думите не е правилно изписването с ss. Посочете тази дума.
6т. 9. Попълнете dass или das.
6т. 10. Попълнете ss или s.
6т. 11. Гласната A е дълга и чуваме С като в българската дума "маса".
  • Как се пише думата?
6т. 12. В кои думи произнасяме З като в българската дума "зима"?
11т. 13. На кой ред и трите думи са написани правилно?
11т. 14. На кой ред и трите думи са написани правилно?
11т. 15. Кой ред съдържа само правилни форми на глагола wissen?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!