Упражнение: Изчисления с използване на молни отношения. Част 2


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Изчисления с използване на молни отношения. Част 2", с който ще проверите дали сте усвоили решаването на задачи с молни отношения по уравнения, в които участват газове с определен обем. Както и справяте ли се със задачи, в които е даден масата на дадено вещество, а се търси обема на друго или обратното. С нашия тест не само ще сте сигурни в знанията си, но ще се подготвите и за отлично оценяване, ако ви изпитат в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За реакцията 2SO2 + O2<--> 2SO3 пълното молно отношение  е n(SO2):n(O2):n(SO3)=2 : 1: 2.
5т. 2. В условието на задачата: "Колко кубични метра серен триоксид се получават при окисление на серен диоксид с 22,4 кубични метра кислород?" е дадено:
5т. 3. 22,4 m^3 кислород, превърнати в литри са:
5т. 4. Посочете вярно структурираното "Дадено" и "Търси се" за задачата:
  • Изчислете масата на алуминия, който като реагира с вода ще се получи 336 l водород, измерен при н.у.
5т. 5. Пътят зя решаване на задачата  "Колко кубични метра серен триоксид се получават при окисление на серен диоксид с 22,4 кубични метра кислород?" e: V(O2)--> n(O2)--> n(SO3)--> V(SO3)
6т. 6. Ако обемът на газ кислород, измерен при н. у. е V, то количеството му вещество е:
6т. 7. 1000 mol е количеството вещество на газ кислород, ако условията са нормални и обема на газа е:
6т. 8. Използвайте част от дадените цифри и попълнете празните места в пресмятанията:
  • 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 500
6т. 9. Какъв обем при н.у. заемат 2000 mol газ серен триоксид?
6т. 10. Използвайте част от дадените символи и цифри и попълнете празните места в изчислението за количеството вещество, което представляват 336 l  водород, измерени при н. у.
  • m; n; V; Vm; 22,4; 224; 15; 5
6т. 11. За решаване на задачата: Изчислете масата на алуминия, който като реагира с вода и ще се получи 336 l водород, измерен при н.у. се спазва следния алгоритъм:
6т. 12. Използвайте част от дадените числа и допишете изчисленията:
  • 10; 20; 30; 270; 130
 
11т. 13. Сярна киселина се получава при разтваряне на серен триоксид във вода по уравнението:SO3 + H2O--> H2SO4. Колко kg сярна киселина  ще се получи от 44,8m^3 серен триоксид?
11т. 14. Решете задачата и запишете крайния отговор.
  • Колко l водород (измерен при н.у.) ще се получат от разтварянето на 650 g цинк в солна киселина?
11т. 15. Амоняк се синтезира по уравнението 3H2 + N2<--> 2NH3. Изчислете колко l амоняк, измерени при н.у. ще се получат от 30 g водород.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!