new-logo

Тест: Изчисления с използване на молни отношения. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За реакцията 2SO2 + O2<--> 2SO3 пълното молно отношение  е n(SO2):n(O2):n(SO3)=2 : 1: 2.
2
Посочи коя е дадената величина в условието на задачата.
  • Колко кубични метра серен триоксид се получават при окисление на серен диоксид с 22,4 кубични метра кислород?
3
Пресметни колко литра са 22,4 m^3 кислород.
4
Посочи вярно структурираните "Дадено" и "Търси се" за задачата:
  • Изчислете масата на алуминия, който е необходимо да реагира с вода, за да се получи 336 \, L \, H2 , измерен при нормални условия (t=0^\circC; p=101,3\, kPa).
5
Пътят за решаване на задачата "Колко кубични метра серен триоксид се получават при окисление на серен диоксид с 22,4 кубични метра кислород?" e: V(O2)--> n(O2)--> n(SO3)--> V(SO3)
6
Ако обемът на газ кислород, измерен при н. у. е V, посочи как ще изчислиш количеството му вещество n
7
Посочи правилните изчисления, с които може да се продължи изречението:
  • 1\: 000\: mol е количеството вещество на газ кислород, ако условията са нормални и обемът на газа е:
8
Използвай част от дадените числа и попълни празните места в пресмятанията.
  • Библиотека: 1; 2; 3; 4; 5; 500; 1000; 2000.
9
Посочи какъв обем при нормални условия заемат 2\: 000\: mol газ серен триоксид.
10
Използвай част от дадените символи и числа и попълни празните места в изчислението за количеството вещество, което представляват 336 L водород, измерени при нормални условия.
  • Библиотека: m; n; V; 22,4; 224; 15; 5.
11
Подреди алгоритъма, който ще приложиш за решаване на задачата:
  • Изчислете масата на алуминия, който е необходимо да реагира с вода, за да се получи 336 \, L \, H2, измерен при нормални условия (t=0^\circC; p=101,3\, kPa).
12
Използвай част от дадените числа и допиши изчисленията.
  • Библиотека: 10; 20; 30; 130; 270.
 
13
Сярна киселина се получава при разтваряне на серен триоксид във вода по уравнението: SO3 + H2O--> H2SO4.
  • Изчисли колко kg сярна киселина ще се получи от 44,8m^3 серен триоксид.
14
Колко l водород (измерен при нормални условия) ще се получат от разтварянето на 650 g цинк в солна киселина?
  • Пресметни задачата и запиши само крайния отговор.
15
Амоняк се синтезира по уравнението 3H2 + N2<--> 2NH3.
  • Изчисли колко литра амоняк, измерени при нормални условия, ще се получат от 30\: g водород.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху изчисления с използване на молни отношения, с който ще провериш дали умееш да решаваш задачи с молни отношения по уравнения, в които участват газове с определен обем. Ще провериш и справяш ли се със задачи, в които е дадена масата на определено вещество, а се търси обемът на друго или обратното. Решавайки успешно задачите от теста, ще се подготвиш за отличен в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се