new-logo

Тест: Глаголите befehlen, empfehlen, stehlen, fehlen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете значенията.
2
Кой от глаголите се спряга в сегашно време различно от останалите?
3
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголите stehlen, empfehlen, befehlen се спрягат в сегашно време по същия начин, по който се спряга глаголът sehen.
4
Правилно ли е спрегнат глаголът в единствено число?
  • ich stehle, du stiehlst, er stiehlt
5
Правилно ли е спрегнат глаголът в множествено число?
  • wir stehlen, ihr stiehlt, sie/Sie stehlen
6
Попълнете липсващите глаголни форми в сегашно време на глагола befehlen.
7
Попълнете липсващите глаголни форми в сегашно време на глагола befehlen.
8
Попълнете липсващите глаголни форми в сегашно време.
9
Попълнете изреченията с подходящите местоимения.
10
Кои две изречения са правилни?
11
Посочете правилните форми за заповедно наклонение, второ лице единствено число.
12
Посочете правилните форми в Perfekt и Präteritum на глагола stehlen.
13
Попълнете fehlen, empfehlen, lesen в Präteritum.
14
Попълнете Partizip Perfekt на дадените глаголи.
15
Преведете съществителните имена.

Описание на теста

Какви са особеностите на спрежението на глаголите befehlen, empfehlen, stehlen и какви са техните форми? Защо тези глаголи са много по-сходни с глаголите sehen и lesen, отколкото с глагола fehlen? Какво означават befehlen, empfehlen, stehlen и как е на немски "кражба, крадец, заповед, препоръка"? Какво допълнение имат тези глаголи и могат ли да се употребяват с Infinitiv mit zu? Учете и се забавлявайте с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Глаголите befehlen, empfehlen, stehlen, fehlen"!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се