Упражнение: Глаголите befehlen, empfehlen, stehlen, fehlen


Описание на упражнението

Какви са особеностите на спрежението на глаголите befehlen, empfehlen, stehlen и какви са техните форми? Защо тези глаголи са много по-сходни с глаголите sehen и lesen, отколкото с глагола fehlen? Какво означават befehlen, empfehlen, stehlen и как е на немски "кражба, крадец, заповед, препоръка"? Какво допълнение имат тези глаголи и могат ли да се употребяват с Infinitiv mit zu? Учете и се забавлявайте с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Глаголите befehlen, empfehlen, stehlen, fehlen"!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията.
5т. 2. Кой от глаголите се спряга в сегашно време различно от останалите?
5т. 3. Вярно ли е твърдението?
  • Глаголите stehlen, empfehlen, befehlen се спрягат в сегашно време по същия начин, по който се спряга глаголът sehen.
5т. 4. Правилно ли е спрегнат глаголът в единствено число?
  • ich stehle, du stiehlst, er stiehlt
5т. 5. Правилно ли е спрегнат глаголът в множествено число?
  • wir stehlen, ihr stiehlt, sie/Sie stehlen
6т. 6. Попълнете липсващите глаголни форми в сегашно време на глагола befehlen.
6т. 7. Попълнете липсващите глаголни форми в сегашно време на глагола befehlen.
6т. 8. Попълнете липсващите глаголни форми в сегашно време.
6т. 9. Попълнете изреченията с подходящите местоимения.
6т. 10. Кои две изречения са правилни?
6т. 11. Посочете правилните форми за заповедно наклонение, второ лице единствено число.
6т. 12. Посочете правилните форми в Perfekt и Präteritum на глагола stehlen.
11т. 13. Попълнете fehlen, empfehlen, lesen в Präteritum.
11т. 14. Попълнете Partizip Perfekt на дадените глаголи.
11т. 15. Преведете съществителните имена.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Българин в чужбина

03:26 - 17.12.2017

6
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.