Упражнение: Предлози в българския език. В, пред, зад, край, на, до, над, под.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „Предлози в българския език. В, пред, зад, край, на, до, над, под“  ще проверите знанията си  за предлозите в българския език. Ще затвърдите умението да използвате предлозите в, пред, зад, край, на, до, над, под. Ще тествате  уменията си за правилната употреба на тези предлози в речта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Предлозите служат за връзка между  други думи и за изразяване на отношение между  думите.
5т. 2. На кои редове са написани предлози?
5т. 3. С  помощта на предлозите по-лесно и точно описваме мястото на един предмет в пространството.
5т. 4. На кой ред не е записан предлог?
5т. 5. Предлозите се пишат отделно от  останалите думи в изречението.
6т. 6. Кое изречение отразява вярно изобразеното на картинката?  
6т. 7. Свържете картинките с предлозите, които показват къде се намира жълъдчето спрямо катеричката.
6т. 8. Колко грешки има в изречението?
  • Кацнало Косето Босето под дървото, а Кума Лиса застанала на дървото.
6т. 9. В кое изречение е допусната грешка?
6т. 10. Колко са грешките в текста?
  • Чучулигата полетя над полето,  издигна се над хълмовете и прелетя  над реката. Когато стигна до селото, кацна на прозореца на училището.
 
6т. 11. Попълнете липсващите предлози в изреченията.
6т. 12. Кой предлог трябва да поставим в  изречението
  • Лилка притича през двора, прескочи малката бара и се скри ... старата ябълка.
11т. 13. Попълнете липсващите предлози в текста. Ползвайте  пред, зад, в, над.
11т. 14. В откъса от произведението „Гиго“ на Елин Пелин  са пропуснати някои предлози. Напишете ги като ползвате на, над, пред, до.
11т. 15. Попълнете липсващите предлози в текста.  Ползвайте на, пред, до, над, край.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!