Упражнение: Думи в речта. Съществително име, прилагателно име, глагол


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 3. клас „Думи в речта. Съществително име, прилагателно име, глагол“ ще проверите знанията си за правилната употреба на на съществителните имена, прилагателните имена и глаголите. Ще затвърдите знанията си за определяне на лице и число на глаголите и за определяне на род и чило на съществителните и прилагателните имена.  Направете упражнението, попълнете пропуските си и отличните резултати в училище са ви гарантирани! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво назоваваме със  съществителните имена ?
5т. 2. Глаголите имат число и ги откриваме с въпросите „Какво прави? Какво правят?“
5т. 3. На кой ред има само прилагателни имена?
5т. 4. На кой ред няма глаголи?
5т. 5. Прилагателните имена имат род и число. Откриват се с въпроса „Какво прави?“
6т. 6. На кои редове са записани съществителни имена само от женски  род?
6т. 7. Колко съществителни собствени имена има в текста?
  • Легендата разказва, че в стари времена Хемус и Родопа били момък и девойка. Те силно се обичали. Зевс им завидял и  ги превърнал в могъщи планини. Между  тях  пуснал да тече река Марица, за да не могат никога да се съберат и да бъдат вечно разделени.
 
6т. 8. Свържете прилагателните имена, които са близки по значение.
6т. 9. Свържете прилагателните имена с рода и числото им.
6т. 10. Колко глагола в 3 л., ед. ч. има в стихотворението „Зайо и Врануша“ на Веса Паспалеева?  
6т. 11. На кои редове  има само глаголи в 3.л., ед. ч.?
6т. 12. Свържете съществителните имена със съответстващите им прилагателни имена.
11т. 13. С или З? Попълнете пропуснатите букви  в изреченията.
11т. 14. Срещу прилагателните имена от мъжки род запишете прилагателните имена от женски род.
11т. 15. Напишете глаголите в множествено число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!