Упражнение: Изречения с ohne dass, ohne zu, anstatt dass, anstatt zu


Описание на упражнението

Какво е значението на anstatt dass, anstatt zu, ohne dass, ohne zu? Какви промени настъпват в изречения, въведени с ohne dass или anstatt dass, когато ги трансформираме в изречения с ohne zu ил anstatt zu? Тествайте знанията си с онлайн упражението по немски език за ниво В1 "Изречения с ohne dass, ohne zu, anstatt dass, anstatt zu", за да постигнете сигурни отлични резултати на всеки тест.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Има ли разлика между anstatt dass и statt dass?
5т. 2. Еднакво ли е значението на ohne zu и ohne dass?
5т. 3. Кое е общото между ohne dass и anstatt dass?
5т. 4. Вярно ли е твърдението?
  • Всяко изречение, въведено с ohne dass, може да започне и с ohne zu.
5т. 5. Кога можем да заменим anstatt dass с anstatt zu?
6т. 6. В кои две изречения можем да заменим ohne dass с ohne zu?
6т. 7. В кои две изречения можем да заменим anstatt dass с anstatt zu?
6т. 8. Правилен ли е словоредът на даденото изречение?
  • Du lachst, ohne dass du den Witz hast gehört.
6т. 9. Правилен ли е словоредът на даденото изречение?
  • Du machst die Tür zu, anstatt dass du sie machst auf.
6т. 10. Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Er nimmt an der Diskussion teil, ohne dass  ...
6т. 11. Кои две изречения съдържат грешка?
6т. 12. Подредете частите на главното изречение.
  • Ohne auf meinen Rat zu hören, ... .
11т. 13. Превърнете даденото изречение в изречение с ohne zu.
11т. 14. Превърнете даденото изречение в изречение с anstatt zu.
11т. 15. Свържете частите на изреченията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!