Упражнение: Los pronombres numerales. Числителни имена.


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху Los pronombres numerales. Числителни имена. То ви позволява да проверите знанията си за числителните имена в испанския език, както и за техните особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Los pronombres numerales са думички, които определят и изразяват количеството на дадено нещо по точен и прецизен начин.
5т. 2. Числителните бройни имена се наричат:
5т. 3. Числителните бройни имена показват дадена аритметична стойност, т.е. това са цифрите.
5т. 4. Какво означава los numerales ordinales?
5т. 5. Числителните редни не посочват йерархия при изброяването.
6т. 6. Какво означава думата в удебелен шрифт?
  • La cuarta posición siempre te deja sin medalla. 
6т. 7. Свържете думите с техните значения.
6т. 8. Числителните умножителни имена се наричат los numerales multiplicativos.
6т. 9. Числителните умножителни имена дават информация за това от колко еднакви части е думата, която посочват, или пък колко пъти се повтаря дадено нещо.
6т. 10. Свържете думите с техния превод.
6т. 11. Какво означава séptuple?
6т. 12. Числителните разделителни имена не се наричат los numerales partitivos.
11т. 13. Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Llevo una doble vida. 
11т. 14. Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Tráigame medio kilo de patatas.
11т. 15. Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Идвам след половин час.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!