new-logo

Тест: Los adverbios. Адвербиални (наречийни) изрази

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Могат ли някои наречия да изпълняват различна функция.
2
Думите más, menos, mucho, poco, demasiado, bastante, tanto и todo са наречия, ако определят глагол, прилагателно име или друго наречие.
3
Ако думите más, menos, mucho, poco, demasiado, bastante, tanto и todo предхождат дадено съществително име, могат ли да го определят?
4
Думите algo и nada могат се срещнат като:
5
На испански език под наименованието locuciones adverbiales срещаме:
6
Кой е терминът за означаване на принадлежност към даден народ?
7
Какво означава a la francesa?
8
Изразът a ciegas означава необмислено, безразсъдно.
9
Какво означава a lo loco?
10
Какво означава изразът в удебелен шрифт?
  • Nunca hago las cosas de tal modo
11
Какво означава изразът в удебелен шрифт?
  • Tenemos que colocar los muebles de otra manera
12
Към адвербиалните изрази спадат и сложните форми за наречията за начин като poco más o menos, a lo sumo и др.
13
Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Gabriela está demasiado nerviosa. 
14
Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Много ме мързи.
15
Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Карлос живее лудо.

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху Los adverbios. Адвербиални/ наречийни изрази. То ви позволява да проверите знанията си за наречията и наречийните изрази в испанския език, както и за техните особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се