Упражнение: Los adverbios. Адвербиални/ наречийни изрази.


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху Los adverbios. Адвербиални/ наречийни изрази. То ви позволява да проверите знанията си за наречията и наречийните изрази в испанския език, както и за техните особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Могат ли някои наречия да изпълняват различна функция.
5т. 2. Думите más, menos, mucho, poco, demasiado, bastante, tanto и todo са наречия, ако определят глагол, прилагателно име или друго наречие.
5т. 3. Ако думите más, menos, mucho, poco, demasiado, bastante, tanto и todo предхождат дадено съществително име, могат ли да го определят?
5т. 4. Думите algo и nada могат се срещнат като:
5т. 5. На испански език под наименованието locuciones adverbiales срещаме:
6т. 6. Кой е терминът за означаване на принадлежност към даден народ?
6т. 7. Какво означава a la francesa?
6т. 8. Изразът a ciegas означава необмислено, безразсъдно.
6т. 9. Какво означава a lo loco?
6т. 10. Какво означава изразът в удебелен шрифт?
  • Nunca hago las cosas de tal modo
6т. 11. Какво означава изразът в удебелен шрифт?
  • Tenemos que colocar los muebles de otra manera
6т. 12. Към адвербиалните изрази спадат и сложните форми за наречията за начин като poco más o menos, a lo sumo и др.
11т. 13. Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Gabriela está demasiado nerviosa. 
11т. 14. Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Много ме мързи.
11т. 15. Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Карлос живее лудо.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!