Упражнение: Los adverbios. Видове наречия по значение и смисъл.


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по испански език за ниво B2 върху Los adverbios. Видове наречия по значение и смисъл. То ви позволява да проверите знанията си за наречията в испанския език, както и за техните особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Наречията на испански език се наричат los adverbios.
5т. 2. Наречията не се делят според състава си и според значението или смисъла си.
5т. 3. Наречията за място отговарят на въпроса:
5т. 4. Наречието има ли функция на обстоятелствено пояснение за място?
5т. 5. Кои наречия отговарят на въпроса КОГА?
6т. 6. Какво означава наречието temprano?
6т. 7. Наречията за начин се откриват, като се зададе въпроса КАК?, защото дават информация за извършеното действие.
6т. 8. Част от простите наречия, които се наричат още непроизводни, като bien (добре), mal (зле) и други, също попадат в групата на наречията за начин.
6т. 9. Има ли прилагателни имена, които са и наречия?
6т. 10. Как се наричат прилагателните имена, които са и наречия?
6т. 11. Някои от съставните наречия, които се наричат още наречийни изрази, също се причисляват към наречията за начин.
6т. 12. Свържете наречията с преводите им.
11т. 13. Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Fuimos directamente al aeropuerto. 
11т. 14. Попълнете празните места при превода на изречението:
  • El chico corre muy rápido. 
11т. 15. Попълнете празните места при превода на изречението:
  • Esmeralda ha estuadiado mucho para el examen. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!