new-logo

Тест: Глаголите lernen и studieren

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се пишат глаголите? Посочете двата правилни отговора.
2
Как е формата за Perfekt на глагола studieren?
3
Посочете правилните форми в Präteritum.
4
Свържете.
5
Кое изречение е правилно?
6
Попълнете изреченията с инфинитива на подходящия глагол.
7
Попълнете lerne или studiere.
8
В кое изречение не можем да използваме глагола studieren?
9
В кое изречение не можем да използваме глагола lernen?
10
Как казваме на немски език "уча наизуст"? Попълнете липсващата дума.
11
Подредете частите на поговорката.
12
Кои двама души са студенти?
13
Попълнете липсващите две думи в поговорката.
14
Свържете частите на изреченията.
15
Попълнете изреченията с studiert или lernt.

Описание на теста

Упражнете знанията си за глаголите lernen и studieren с онлайн уражнението по немски език за ниво В1 "Глаголите lernen и studieren". Как се спрягат те в сегашно време и имат ли някакви особености? Как се образуват формите им за Präteritum и Perfekt? Разграничавате ли вече ситуациите, в които задължително употребяваме lernen и тези, в които трябва да използваме studieren?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се